Webmaster Media 3M 2460x1152

Webmaster

Webmaster ( Ağ Yöneticisi ), web sitesi geliştiren kişi anlamında kullanılan bir terimdir. İngilizcedeki master kelimesi bu terimde uzman anlamında kullanılmaktadır.

Webmaster’lar, yazılım, grafik, animasyon, sunucu taraflı işlemler vb. görevlerde uzman olan kişilerin oluşturduğu ekipte koordinasyon sağlama görevi alabilirler.

Webmaster’ların çalışma biçimleri farklı koşullara göre değişmektedir. Bir firmada tam zamanlı bir çalışan olarak, bir projede proje bazlı görev alarak veya dışarıdan freelance iş alarak çalışmaktadırlar.

Maddi kazanç için değil, gönüllü olarak bu işi yapanlar kendilerine Webservant derler.

Webmasterların kullandıkları İnternet programlama dilleri

ASP: Microsoft’un geliştirdiği bir teknolojidir.

.NET: Microsoft’un geliştirdiği bir teknolojidir.

AJAX: Bütün işlemleri tek bir sayfa içinde döndürür.

CSS: Stil dosyalarını içinde barındırır. Sayfa renk, yazı fontu ve bunun gibi verileri alır ve sayfaya uygular ayrı bir programlama dilidir.

PHP: Web programlama dilidir.

JavaScript: Bir betik (Script) dilidir.

HTML: Web işaretleme dilidir.

ColdFusion: Bir web programlama dilidir.

Python: Güçlü Programlama çatılarını da barındıran bir programlama dilidir.

Jquery:  jQuery ekibi tarafından gelişimi sürdürülen bir açık kaynak JavaScript kütüphanesidir.

WhatsApp WhatsApp İletişim