ASP media3m

ASP

Active Server Pages ( Türkçe: Etkin Sunucu Sayfaları) kısaca ASP, Microsoft’un ilk dinamik web sayfaları üretmek için geliştirdiği sunucu taraflı betik motoru. Klasik ASP ya da ASP Klasik olarak da bilinir.

Bir ASP dosyasının içinde, özel nesneler ve VBS, JS, SQL kodları bulunur, bu sayfalar istemci tarafından istendiğinde sunucu öncelikle ASP içindeki kodları icra ederek, istemciye göndereceği bilgiyi oluşturur ve gönderir. Gönderilen bilgi genellikle HTML (ya da SGML) şeklindedir. Fakat sadece bunlarla sınırlı değildir, aynı şekilde bir grafik dosyası da oluşturulup, istemciye gönderilebilinir.

ASP sayfaları HTML kodlarının içine <% ve %> ASP taglarıyla gömülü şekilde oluşturulduğu halde bir kez sunucu tarafından yorumlandığında saf HTML ye dönerler. Kaynak kodlara bakıldığında ASP kodları görülmez. Bu durum da kodlamacıların kaynaklarını saklamalarını kolaylaştırır.

ASP’nin ortaya çıkış nedenlerinden birisi de CGI dillerinin Oturum (Session) ve Uygulamaların (Application) başından sonuna kadar izlenmesinin yetersiz oluşundandır.

ASP’DE KULLANILAN NESNELER

ASP altı adet tümleşik nesneyi barındırır.

Response

İstemciye HTTP içeriği ve çerez benzeri bilgileri gönderir.

Request

İstemci tarafından gönderilen bilgileri okur.

Session

Oturum bazlı değişkenleri tutar.

Application

Tüm istemcilerin paylaşabildiği değişkenleri tutar.

Server

Sunucu üzerinde kurulu veri tabanı (ADO), dosya sistemi ve diğer kurulu kütüphanelere erişim sağlar.

Err

Hata yakalama metotlarını içerir.

WhatsApp WhatsApp İletişim