Cezaevi İzinler Uzatıldı

Cezaevi İzinleri Uzatıldı.

Güncelleme: 31.03.2022 Son Dakika

CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI.

İzinlerin 31 Mayıs 2022 tarihine kadar uzatıldığına dair Adalet Bakanlığı CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ nün Resmi yazısını okumak için ilgili linke lütfen tıklayınız.

Cezaevi İzinleri 31 Mayıs 2022 Tarihine Uzatıldı.

Güncelleme: 28.01.2022 Son Dakika

İZİNLER UZATILDI.

İzinlerin 30 Mart 2022 tarihine kadar uzatıldığına dair 28.01.2022 tarihli Adalet Bakanlığı CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ nün Resmi yazısını okumak için ilgili linke lütfen tıklayınız.

Cezaevi İzinleri 30 Mart 2022 Tarihine Uzatıldı.

Güncelleme: 30.11.2021 Son Dakika

İZİNLER UZATILDI.

İzinlerin 31 Ocak 2022 tarihine kadar uzatıldığına dair 30.11.2021 tarihli Adalet Bakanlığı CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ nün Resmi yazısını okumak için ilgili linke lütfen tıklayınız.

Cezaevi İzinleri 31 Ocak 2022 Tarihine Uzatıldı.

Güncelleme: 29.09.2021 Son Dakika

İZİNLER UZATILDI.

İzinlerin 30 Kasım 2021 tarihine kadar uzatıldığına dair 29.09.2021 tarihli Adalet Bakanlığı CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ nün Resmi yazısını okumak için ilgili linke lütfen tıklayınız.

Açık İzinleri 30 Kasım 2021 Tarihine Uzatıldı.

Güncelleme: 30.07.2021 Son Dakika

İZİNLER UZATILDI.

Cezaevi İzinleri 30 Eylül 2021 Tarihine Uzatıldı.

İzinlerin 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatıldığına dair 30.07.2021 tarihli Adalet Bakanlığı CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ nün Resmi yazısını okumak için ilgili linke lütfen tıklayınız.

Açık İzinleri 30 Eylül 2021 Tarihine Uzatıldı.

Güncelleme: 30.07.2021 Son Dakika

***************************************

Güncelleme: 28.05.2021 Son Dakika

İzinler uzatıldı.

İzinlerin 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatıldığına dair 28.05.2021 Tarihli Adalet Bakanlığı CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ nün Resmi yazısını okumak için ilgili linke lütfen tıklayınız.

Cezaevi İzinleri 31 Temmuz 2021 Tarihine Uzatıldı.

Güncelleme: 29.03.2021 Son Dakika

İzinlerin 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatıldığına dair 29.03.2021 Tarihli Adalet Bakanlığı CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ nün Resmi yazısını okumak için ilgili linke lütfen tıklayınız.

İnfaz Kanunu ile Açık Cezaevine ayrılmış 70 binin üzerinde mahkûmun koronavirüs izin süresi 31 Temmuz’da dolacak. 2. kez uzatılma işlemi yapılmazsa cezaevi izinleri 31 Temmuz 2020 tarihinde sona erecekti.

GÜNCEL 12.11.2020 TARİHLİ İZİNLERİN UZATILMASINA DAİR YENİ YAZIMIZI OKUMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

DENETİM İZİNLERİ UZADI.

Corona izni süresinin salgının gelişimine göre uzatma yetkisi verilen Sağlık Bakanlığının görüşü ile Adalet Bakanlığınca 2 ay ara ile 3 kez uzatılabilecekti.  Mahkumlara 2 kez uzatmalı haliyle 6 aya kadar tanınan izin süresi salgının gelişimine göre bir kez daha gözden geçirildi.

Yapılan yeni değerlendirme sonucu izinler 2 Ay daha uzatılarak 30 Eylül 2020 tarihine çekildi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nca yapılan öneri doğrultusunda iki ay süreyle izinlerin uzatıldı.

Adalet Bakanlığı’nca, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’na görüş soruldu. Bilim Kurulu’nun önerisi doğrultusunda izin süresi 30 Eylül 2020 tarihinde sona erdirilecek.

15/04/2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanun ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a eklenen geçici 9. maddede;

‘‘Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, 105/A maddesi kapsamında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlüler ve 106 ncı madde veya diğer kanunlar uyarınca denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan hükümlüler, 31/5/2020 tarihine kadar izinli sayılır. Salgının devam etmesi hâlinde bu süre, Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında iki ayı geçmemek üzere üç kez uzatılabilir. Bu fıkra uyarınca izinli sayılanlar hakkında 95 ve 97 nci madde hükümleri uygulanır.’’ Hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca Kovid-19 iznine gönderilen hükümlülere ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 22/05/2020 tarihli yazısında belirtilen sebeplere dayanılarak izin süreleri 31/05/2020 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatılmıştır.

Söz konusu geçici düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar toplam 70.000 e yakın hükümlü Kovid-19 iznine gönderilmiştir.

Öte yandan, 7242 sayılı Kanun ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un geçici 6. maddesinde yapılan değişiklik neticesinde; yasanın yürürlüğe girdiği 15 Nisan 2020 tarihinden 15 Haziran 2020 tarihine kadar geçen sürede açık ceza infaz kurumlarından 30.358,  kapalı ceza infaz kurumlarından ise 12.378 olmak üzere toplam 42.736 hükümlü hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilmiştir.

Yine, aynı Kanunda şartla tahliye oranlarına ilişkin yapılan değişiklikler neticesinde; 15 Nisan 2020 tarihinden 15 Haziran 2020 tarihine kadar geçen sürede açık ceza infaz kurumlarından 4.246, kapalı ceza infaz kurumlarından ise 2.588 olmak üzere toplam 6.834 hükümlünün koşullu salıverilmesine karar verilmiştir.

İşte beklenen açıklama…

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

7242 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Hükümler İçin Uygulanan Covid-19 İzni İle İlgili Duyuru

7242 sayılı Kanun ile hüküm altına alınan 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun‘un Geçici 9. Maddesi ile; açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlüler, yasanın Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdiği 14/04/2020 tarihi itibariyle 31/05/2020 tarihine kadar Covid-19 iznine gönderilmiştir.

31 Mayıs 2020 tarihinde sona eren Covid-19 izin sürelerine ilişkin Sağlık Bakanlığının salgın riskinin ortadan kalkmamış olması sebebi ile Covid-19 izin sürelerinin uzatılması gerektiği şeklindeki önerisi üzerine, söz konusu yasa kapsamında Covid-19 izninden yaralanan hükümlülerin bu yasa kapsamındaki izin sürelerinin 31 Mayıs 2020 tarihinden itibaren iki (2) ay süre ile uzatılmasına karar verilerek kamuoyuna duyurulmuştur.

Covid-19 iznine ilişkin sürelerin 31/07/2020 tarihinde sona erecek olması dolayısıyla, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 22/07/2020 tarih ve 13588366-149-E.1224 sayılı yazısı ile Covid-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen Covid-19 izin sürelerinin iki (2) ay süre ile uzatılmasına dair önerisi doğrultusunda ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 5275 sayılı Kanun’un Geçici 9/5. Maddesi uyarınca 31 Temmuz 2020 tarihinden itibaren iki (2) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

WhatsApp WhatsApp İletişim