Cezaevi İzinleri 31 Mayıs 2022 Tarihine Uzatıldı

Cezaevi İzinleri 31 Mayıs 2022 Tarihine Uzatıldı.

Açık Cezaevi ve Denetimli Serbestlik İzinleri uzatıldı.

Son dakika yayınlanan duyuru ile Adalet Bakanlığı’nca, salgının seyrine göre Sağlık Bakanlığı’nın önerisi ile hükümlülerin Covid 19 iznini Nisan ve Mayıs aylarını kapsayacak şekilde iki ay daha uzatıldı.

Böylelikle Covid 19 izni 31 Mayıs 2022 tarihi itibariyle sona ermiş olacak.

İşte merak edilen İzinlerin uzatıldığına yönelik o duyuru…

7242 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Hükümlüler İçin Uygulanan COVID-19 İzni ile İlgili Duyuru

“5275 sayılı Kanun’un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 28.03.2022 tarihli yazıları ile ‘Covid-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına’ dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Mart 2022 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir”

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ceza İnfaz Kurumları Hakkında Genel Bilgi

Ülkemizde 30/03/2022 tarihi itibariyle,

269 kapalı ceza infaz kurumu,

86 müstakil açık ceza infaz kurumu,

4 çocuk eğitimevi,

10 kadın kapalı,

7 kadın Açık

8 çocuk kapalı ceza infaz kurumu olmak üzere toplam 384 ceza infaz kurumu bulunmakta olup, bu kurumların kapasitesi 271.823 kişiliktir.  Ceza infaz kurumu ve tutukevi sayısının, işletim maliyetlerinin düşürülmesi, hizmette kalite, çağdaş infaz anlayışı doğrultusunda hızla azaltılması gerekmektedir.

Bu amaçla uluslararası normlara uymayan ve fiziki şartları ve kapasiteleri itibariyle eğitim ve iyileştirmenin kısıtlı yapıldığı ya da hiç yapılamadığı küçük ilçe ceza infaz kurumlarından 2006 yılında 20, 2007 yılında 51, 2008 yılında 16, 2009 yılında 22, 2010 yılında 6, 2011 yılında 3, 2012 yılında 8, 2013 yılında 21, 2014 yılında 22, 2015 yılında 15, 2016 yılında 13, 2017 yılında 10 adet, 2018 yılında 7, 2019 yılında 45, 2020 yılında 11, 2021 Yılında 14, 2022 yılında 1 adet olmak üzere toplam 285 ilçe ceza infaz kurumu kapatılmıştır.

Aynı zamanda çağdaş anlayışa uygun yeni ceza infaz kurumlarının yapılması zorunluluk arz etmektedir.

Yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce 01 Mayıs 2006 yılından bu yana yürütülen çalışmalar çerçevesinde;

Sağlıklı, güvenlikli, mekanik, elektronik donanımlı ve rehabilitasyon işlemlerine elverişli yeni ceza infaz kurumu projeleri geliştirilerek metropol kentler Öncelikli olmak üzere;

2006 yılında 7 adet,

2007 yılında 8 adet,

2008 yılında 13 adet,

2009 yılında 8 adet,

2010 yılında 7 adet,

2011 yılında 2 adet,

2012 yılında 14 adet,

2013 yılında 10 adet,

2014 yılında 14 adet,

2015 yılında 18 adet,

2016 yılında 38 adet

2017 yılında 12 adet,

2018 yılında 15 adet,

2019 yılında 26 adet,

2020 yılında 23 adet

2021 yılında 32 adet olmak üzere toplam 247 adet yeni ceza infaz kurumu açılarak 199.991 kişilik kapasite,

2010 yılında 5 adet,

2011 yılında 7 adet,

2012 yılında 9 adet,

2013 yılında 6 adet,

2014 yılında 5 adet,

2015 yılında 2 adet

2019 yılında 2 adet

2020 yılında 1 adet olmak üzere toplam 37 adet ceza infaz kurumuna ek bina ve ek açık yapılmak suretiyle 11,892 kişilik kapasite olmak üzere toplam 196.682 kapasiteli yeni ceza infaz kurumu ve ek bina ve ek açık yapımları tamamlanarak hizmete alınmıştır.

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 18.maddesi uyarınca akıl hastalığı dışında ruhsal rahatsızlıkları bulunan hükümlüler için Adana, Elâzığ, Manisa ve Samsun E-Tipi ceza infaz kurumlarında oluşturulan üniteler faaliyete geçirilmiştir. İstanbul /Metris R Tipi Kapalı (158 kişi kapasiteli) ve Menemen R Tipi Kapalı (156 kişi kapasiteli) sağlık ünitesi hizmete alınarak faaliyete geçirilmiştir. Ceza İnfaz Kurumu yapımlarında mutlaka personel lojmanını da düşünülmektedir. Ankara Ceza İnfaz Kurumu Kampüsünde 840, Silivri’de 500, Maltepe’de 140, Kocaeli’de 260, İzmir’de 520 adet, Tekirdağ’da 200, Elazığ’da 240, Tarsus’ta 100, Kayseri’de 480, Samsun’da 140, Denizli’de 100, Hatay’da 160 adet, Diyarbakır’da 560 adet, Yozgat’ta 100 adet, Manisa Demirci’de 40 adet, Adana’da 300 adet,  Bodrum’da 60 adet, İzmir-Buca’da 100 adet lojman inşaatı tamamlanmıştır.

İzin belgeleri İmzalatılacak mı?

İzin Belgeleri Yenilenecek mi?

Mahkumların izinde olduğunu gösteren İzin Belgelerinde Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim olma günü yazmaktadır. Bu tarihe ek olarak her mahkumun ceza infaz kurumuna teslim olacağı saatte belirtilmiş durumdadır. Belirtilen bu saatte mutlaka Açık Ceza İnfaz kurumuna teslim olunması gerekmektedir. Bu saat ve tarihin geçirilmesi durumunda geçerli bir mazeret yoksa ve bu durum belgelenemiyorsa ilgili mahkum hakkında disiplin işlemi başlatılmakta ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna iadesi sağlanmaktadır. Cezaevi idaresi aynı zamanda mahkum hakkında Cezaevinden Firar işlemi de başlatmaktadır.

Bu sebeple tüm mahkumlar uzatılan izinler için yeni bir işleme tabi olup olmadıklarını merak etmektedirler.

İzin belgeleri değiştirilecek mi? İzin Belgeleri Savcılığa imzalatılacak mı? Bu soruların hepsi mahkumların aklına takılan hususlardır. Tüm bu konulara yazımızda açıklık getirelim.

Öncelikle bilinmesi gereken en önemli husus Mahkumlara dağıtılan İzin Belgeleri geçerliliğini koruyor olmasıdır.

İZİN BELGELERİ DEĞİŞTİRİLMEYECEK.

Mahkumların İzin Belgeleri değiştirilmeyecek ve bağlı bulunulan Cumhuriyet Başsavcılığına imzalatılmaya ya da onaylatılmaya götürülmeyecek.

Tek dikkat edilmesi gereken husus; İzin Belgesinde belirtilen teslim olunması gereken saattir.

31 Mayıs 2022 günü izinler yeniden uzatılmazsa mahkumların 31 Mayıs 2022 günü bağlı bulundukları Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim olmaları gerekmektedir. Mahkumların 31 Mayıs 2022 günü teslim olacağı saat halen ellerinde bulunan ve geçerliliğini koruyan İzin Belgelerinde yazılıdır.

Mahkumların ellerinde bulunan İzin Belgelerinde Teslim olunması gereken saat oldukça önemli. Teslim olunması gereken tarih ve saat kısmında yazan tarih 31 Mayıs 2022 olarak değişti ancak saat aynen geçerli. Bu sebeple teslim olacağınız gün bu saati dikkate almanız mağduriyet yaşamamanız açısından önem arz etmektedir.

İzin süresi uzatılmazsa Denetimli Serbestliğe tabi tutulacak hükümlülerin işlemleri 31 Mayıs 2022 tarihinden sonra kendilerine verilen yazıda bulunan programlarının hazırlanacağı günü belirten tarihte başlatılacaktır.

31 Mayıs 2022 tarihine kadar tahliye sürelerini dolduranlar ise Denetimli Serbestlik işlemlerine tabi tutulmadan günleri geldiği zamanda tahliye olacaklardır.

Denetimli serbestlik müdürlüklerinin görevleri; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile 5395 Çocuk Koruma Kanunu’nda belirtilmiştir.

Bu kapsamda, ilgili Kanunlarla düzenlenen;

 1. Adli kontrol tedbiri (CMK 109/3 – ÇKK 20),
 2. Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar (TCK 50/1-c, d, e, f)
 3. Hapis cezasının ertelenmesi halinde verilen yükümlülükler (TCK 51/4-a, b, c ve 51/5)
 4. Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma (TCK 53/5 ve 6),
 5. Tedavi ve/veya denetimli serbestlik (TCK 191/3),
 6. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (CMK 231/5),
 7. Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezaların infazı (CGTİHK 105/A),
 8. Koşullu salıverilme sonrası denetimli serbestlik (CGTİK 107/7, 8, 9),
 9. Etkin pişmanlık (TCK 221/5),
 10. Hapis cezasının konutta infazı (CGTİK 110/2),
 11. Mükerrirlere ve bazı suç faillerine özgü infaz rejimi ve denetimli serbestlik (CGTİHK 108/4, 6, 9),
 12. Adli para cezasına karşılık kamuya yararlı bir işte çalıştırılma (CGTİHK 106/3),
 13. Çocuğun denetim altına alınması (ÇKK 5, 36)

Kararları denetimli serbestlik kapsamında yer almaktadır.

WhatsApp WhatsApp İletişim