Açık İzinleri 30 Eylül 2021 Tarihine Uzatıldı

Açık İzinleri 30 Eylül 2021 Tarihine Uzatıldı.

Güncelleme: 31.03.2022 Son Dakika

CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI.

İzinlerin 31 Mayıs 2022 tarihine kadar uzatıldığına dair Adalet Bakanlığı CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ nün Resmi yazısını okumak için ilgili linke lütfen tıklayınız.

Cezaevi İzinleri 31 Mayıs 2022 Tarihine Uzatıldı.

Güncelleme: 28.01.2022 Son Dakika

İZİNLER UZATILDI.

İzinlerin 30 Mart 2022 tarihine kadar uzatıldığına dair 28.01.2022 tarihli Adalet Bakanlığı CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ nün Resmi yazısını okumak için ilgili linke lütfen tıklayınız.

Cezaevi İzinleri 30 Mart 2022 Tarihine Uzatıldı.

Güncelleme: 30.11.2021 Son Dakika

İZİNLER UZATILDI.

İzinlerin 31 Ocak 2022 tarihine kadar uzatıldığına dair 30.11.2021 tarihli Adalet Bakanlığı CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ nün Resmi yazısını okumak için ilgili linke lütfen tıklayınız.

Cezaevi İzinleri 31 Ocak 2022 Tarihine Uzatıldı.

Güncelleme: 29.09.2021 Son Dakika

İZİNLER UZATILDI.

İzinlerin 30 Kasım 2021 tarihine kadar uzatıldığına dair 29.09.2021 tarihli Adalet Bakanlığı CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ nün Resmi yazısını okumak için ilgili linke lütfen tıklayınız.

Açık İzinleri 30 Kasım 2021 Tarihine Uzatıldı.

Cezaevi İzinleri uzatıldı.

Son dakika yayınlanan duyuru ile Adalet Bakanlığı’nca, salgının seyrine göre Sağlık Bakanlığı’nın önerisi ile hükümlülerin Covid 19 iznini Ağustos ve Eylül aylarını kapsayacak şekilde iki ay daha uzatıldı.

Böylelikle Covid 19 izni 30 Eylül 2021 tarihi itibariyle sona ermiş olacak.

Dördüncü Yargı Paketi’nin görüşüldüğü TBMM Adalet Komisyonu’na; AKP Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ve Komisyon Başkanı Yılmaz Tunç imzasıyla bir önerge sunuldu.

Önergede, teklife yeni bir madde eklenmesi istenildi. Madde ile açık cezaevlerinde bulunan, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen ve denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan hükümlülerin, Covid-19 izinlerinin 30 Kasım 2021’e kadar uzatılması öngörüldü.

Dördüncü Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. Görüşmelerde, teklife yeni bir madde eklendi.

Açık cezaevlerinde bulunan, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen ve denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan hükümlülerin Covid-19 salgını nedeniyle izinli sayılmalarına ilişkin sürenin dört ay daha uzatılması TBMM Genel Kurulunda kabul edildi ardından da Cumhurbaşkanınca imzalanarak yürürlüğe girdi.

İşte merak edilen İzinlerin uzatıldığına yönelik o duyuru…

7242 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Hükümlüler İçin Uygulanan COVID-19 İzni ile İlgili Duyuru

5275 sayılı Kanun’un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün “29/07/2021 tarih ve 13588366-149-943 sayılı yazıları ile COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına” dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İzin belgeleri İmzalatılacak mı?

İzin Belgeleri Yenilenecek mi?

Mahkumların izinde olduğunu gösteren İzin Belgelerinde Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim olma günü yazmaktadır. Bu tarihe ek olarak her mahkumun ceza infaz kurumuna teslim olacağı saatte belirtilmiş durumda. Belirtilen bu saatte mutlaka Açık Ceza İnfaz kurumuna teslim olunması gerekmektedir. Bu saat ve tarihin geçirilmesi durumunda geçerli bir mazeret yoksa ve bu durum belgelenemiyorsa ilgili mahkum hakkında disiplin işlemi başlatılmakta ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna iadesi sağlanmaktadır. Cezaevi idaresi aynı zamanda mahkum hakkında Cezaevinden Firar işlemi de başlatmaktadır.

Bu sebeple tüm mahkumlar uzatılan izinler için yeni bir işleme tabi olup olmadıklarını merak ediyorlar.

İzin belgeleri değiştirilecek mi? İzin Belgeleri Savcılığa imzalatılacak mı? Bu soruların hepsi mahkumların aklına takılan hususlar. Tüm bu konulara açıklık getirelim.

Öncelikle bilinmesi gereken en önemli husus Mahkumlara dağıtılan İzin Belgeleri geçerliliğini koruyor.

İZİN BELGELERİ DEĞİŞTİRİLMEYECEK.

Mahkumların İzin Belgeleri değiştirilmeyecek ve bağlı bulunulan Cumhuriyet Başsavcılığına imzalatılmaya ya da onaylatılmaya götürülmeyecek.

Tek dikkat edilmesi gereken husus; İzin Belgesinde belirtilen teslim olunması gereken saat.

30 Eylül 2021 günü izinler yeniden uzatılmazsa mahkumların 30 Eylül 2021 günü bağlı bulundukları Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim olmaları gerekiyor. Mahkumların 30 Eylül 2021 günü teslim olacağı saat halen ellerinde bulunan ve geçerliliğini koruyan İzin Belgelerinde yazılı.

Mahkumların ellerinde bulunan İzin Belgelerinde Teslim olunması gereken saat oldukça önemli. Teslim olunması gereken tarih ve saat kısmında yazan tarih 30 Eylül 2021 olarak değişti ancak saat aynen geçerli. Bu sebeple teslim olacağınız gün bu saati dikkate almanızı ve mağduriyet yaşamamanızı hatırlatıyoruz.

İzin süresi uzatılmazsa Denetimli Serbestliğe tabi tutulacak hükümlülerin işlemleri 30 Eylül 2021 tarihinden sonra kendilerine verilen yazıda bulunan programlarının hazırlanacağı günü belirten tarihte başlatılacak.

30 Eylül 2021 tarihine kadar tahliye sürelerini dolduranlar ise Denetimli Serbestlik işlemlerine tabi tutulmadan günleri geldiği zamanda tahliye olacaklar.

 

Denetimli serbestlik müdürlüklerinin görevleri; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile 5395 Çocuk Koruma Kanunu’nda belirtilmiştir.

Bu kapsamda, ilgili Kanunlarla düzenlenen;

 1. Adli kontrol tedbiri (CMK 109/3 – ÇKK 20),
 2. Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar (TCK 50/1-c, d, e, f)
 3. Hapis cezasının ertelenmesi halinde verilen yükümlülükler (TCK 51/4-a, b, c ve 51/5)
 4. Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma (TCK 53/5 ve 6),
 5. Tedavi ve/veya denetimli serbestlik (TCK 191/3),
 6. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (CMK 231/5),
 7. Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezaların infazı (CGTİHK 105/A),
 8. Koşullu salıverilme sonrası denetimli serbestlik (CGTİK 107/7, 8, 9),
 9. Etkin pişmanlık (TCK 221/5),
 10. Hapis cezasının konutta infazı (CGTİK 110/2),
 11. Mükerrirlere ve bazı suç faillerine özgü infaz rejimi ve denetimli serbestlik (CGTİHK 108/4, 6, 9),
 12. Adli para cezasına karşılık kamuya yararlı bir işte çalıştırılma (CGTİHK 106/3),
 13. Çocuğun denetim altına alınması (ÇKK 5, 36)

kararları denetimli serbestlik kapsamında yer almaktadır.

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

28.06.2021 tarihli Güncel

Kovid-19 Pandemi Sürecinde Ceza İnfaz Kurumları Açıklaması

Sağlık Bakanlığı ulusal aşı programı kapsamında, diğer vatandaşlarda olduğu gibi ceza infaz kurumlarında bulunan ve aşı olmayı kabul eden, belirlenen yaş aralıklarında olan tüm hükümlü ve tutuklular ile Sağlık Bakanlığı tarafından risk grubunda değerlendirilen kronik hastalığı bulunan hükümlü ve tutuklulara aşıları yaptırılmıştır. Sağlık Bakanlığı Kovid-19 aşı öncelik sırası doğrultusunda ve Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak aşılar yapılmaya devam edilmektedir.

7242 sayılı Kanun ile hüküm altına alınan 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun‘un Geçici 9. Maddesi ile; (Ek:14/4/2020-7242/53 md.) yasada mevcut şartları taşıyan hükümlüler hakkında Kovid-19 izni düzenlenmiştir. Anılan hüküm ile açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlüler Kovid-19 iznine gönderilmiştir.

Kovid-19 pandemi sürecinde tedbir ve önlemlere devam edilmesinin önemine istinaden; 7256 Sayılı Kanun’un 31’inci maddesi ile “13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun geçici 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “üç kez” ibaresi “yedi kez” ve altıncı fıkrasında yer alan “31/12/2020” ibaresi “31/07/2021” şeklinde değiştirilmiştir.

5275 sayılı Kanun’un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün “24/05/2021 tarihli yazıları ile Kovid-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen Kovid-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına” dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle daha uzatılmasına karar verilmiştir.

Yasanın Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdiği 14/04/2020 tarihi itibariyle şartları uygun olan hükümlüler Kovid-19 iznine gönderilmiş olup, yine söz konusu şartları taşıdığı tespit edilen hükümlüler izne gönderilmeye devam edilmektedir. Bu kapsamda olmak üzere 25/06/2021 tarihi itibariyle 369 ceza infaz kurumunda barındırılan 86.912 hükümlü Kovid-19 izninde bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen tedbirlerin hassasiyetle uygulanması ve personelimizin özverili gayreti sayesinde 369 ceza infaz kurumumuzda dışarıdan içeri/içeriden dışarı temas asgariye indirilmiş ve böylece salgın tehlikesi kontrol altında tutulabilmiştir. Elbette nakiller, ürün tedariki ile hastane ve duruşma sevkleri gibi zorunluluklar nedeniyle dışarıyla teması ortadan kaldırmak mümkün olmamıştır.

Ayrıca mevcut durumda;

Şu an itibarıyla 369 ceza infaz kurumumuzdan 59’unda pozitif vaka bulunmaktadır.

Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yapılan bildirimlere göre; bugün itibarıyla ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklulardan toplam Kovid-19 vaka sayısı 372’dir. Bu hükümlü ve tutuklulardan 46’sının Sağlık Bakanlığı tedavi algoritması çerçevesinde, hastanede yatırılarak tedavilerine devam edilmektedir. Testi pozitif çıkan tüm hükümlü/tutukluların genel sağlık durumları iyidir. Yoğun bakımda ve entübe durumda olan hükümlü/tutuklu bulunmamaktadır. Tedavilerine ceza infaz kurumlarında devam edilen diğer 326 hükümlü ve tutuklunun ise Kovid-19 açısından herhangi bir semptomu bulunmamakta olup; genel sağlık durumları iyidir.

Koronavirüs salgınından etkilenen hükümlü/tutukluların yakınlarına, sağlık durumları ile ilgili bilgilendirme Sağlık Bakanlığı ve ceza infaz kurumları müdürlükleri tarafından düzenli olarak yapılmaktadır.

Yine Cumhuriyet Başsavcılıklardan alınan bilgilere göre; Kovid-19 salgınının ülkemizde etkili olduğu 14 Mart 2020 tarihinden bu yana hayatlarını kaybeden 22 hükümlü/tutuklunun kronik rahatsızlıkları (Diyabet, Hipertansiyon, Tüberküloz, KOAH, Astım, Böbrek Yetmezliği, Beyin Kanaması, Göğüs Hastalıkları) nedeniyle salgın öncesinde veya salgın sırasında hastanelerde tedavi edildikleri, 16 hükümlünün Kovid-19 virüsüne bağlı olarak bağışıklık sistemlerinde gelişen komplikasyonlar sebebi ile 12 hükümlü/tutuklunun ise Kovid-19 virüsüne bağlı olarak ceza infaz kurumundan tahliye edildikten sonra vefat ettiği tespit edilmiştir.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilimsel Danışma Kurulu, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, İl Pandemi Kurulları ve Cumhuriyet Başsavcılıklarınca iş birliği içerisinde insan sağlığı ve sağlıklı yaşam hakkı için alınan tedbirler, tüm kurumlarımızda etkin bir şekilde ve titizlikle sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

WhatsApp WhatsApp İletişim