Video Tehdit

Video Tehdit

Güven kazanılarak elde edilen videoların ifşası tehdidiyle ülkemizde şantaja uğrayan çok sayıda mağdur bulunmaktadır.

Mesajlaşmalar, videolar, fotoğraflar… Her gün yeni bir olaya uyanıyoruz diyebiliriz!

Fotoğraf ve videonun icadı ile birlikte metnin hükümranlığı yerini görselliğin hükümranlığına bırakmıştır. Görselliğin metne nazaran daha cazibeli oluşu önce televizyon ve sinema ile daha sonra da günümüzün popüler uygulamaları olan Instagram, Twitter, Tik Tok, Snapchat ve Youtube gibi sosyal medya platformları ile hayatımızın merkezine yerleşmiş durumdadır.

Görüntünün yazıya nispeten temsil ettiği nesne ile aynı olması, aynı zamanda onun inandırcılık gücünü metnin aksine daha artırmıştır.

YouTube’da bireyleri tehdit eden içeriklere izin verilmez. Korunan grup durumu veya fiziksel özellikleri dahil olmak üzere doğuştan gelen özelliklere dayalı olarak uzun bir süre boyunca devam eden ya da kötü niyetli hakaretlerle bir kişinin hedef alındığı içeriklere de izin verilmez.

YouTube’da bu politikayı ihlal eden bir içerikle karşılaşırsanız lütfen ilgili içeriği bildirin. Topluluk Kuralları ihlali bildirme talimatlarını burada bulabilirsiniz. Bir kanalda, bildirmek istediğiniz birden fazla video veya yorum varsa doğrudan kanalı bildirebilirsiniz.

Ancak her platform bu hassasiyeti taşımaz.

Size karşı açık bir tehditte bulunulduysa ve kendinizi güvende hissetmiyorsanız bu durumu doğrudan bulunduğunuz yerdeki kolluk kuvvetlerine bildirin.

Bilişim araçları kullanılarak yapılan tehditin ispatlanabilmesi için kanıtların korunması, mümkün olduğu durumlarda tanıklar ile delillerin desteklenmesi gerekir. Mağdur mutlaka yazışmaları ekran görüntüsü alarak korumalı, eğer tehdit sesli bir şekilde gerçekleşiyorsa ve imkanı varsa ses kaydı almalıdır.

Ayrıca tehdit aracı olarak kullanılan yazılı veya görüntülü materyallerin de amacına ulaşmadan ele geçirilmesi mağdur açısından oldukça önemlidir.

Tehdit fiilinin mağdur üzerinde korku ve endişe yaratması, bu korku ve endişenin kişinin psikolojisini ve iç huzurunu etkileyecek şekilde olması tehdit fiilini oluşturmaktadır.

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu, kişinin başkaları tarafından bilinmesini istemediği hayatının özel alanlarına girilmesini cezalandırarak kişiye hukuki güvenlik sağlar.

TCK’da basit tehdit suçunun cezası 6 aydan 2 yıla kadar hapistir. Tehdit malvarlığına yönelikse 6 aya kadar hapis veya adli para cezasıdır. Soruşturulması şikayete tabidir.

Şantaj suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 107. maddesinde düzenlenmiştir. Yasaya göre, hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Maddenin ikinci fıkrası uyarınca, kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde de birinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.

Şantaj suçunda mağdur şikâyetini geri çekse de soruşturma ve kovuşturmaya devam edilir.

Şantaj suçu genellikle tehdit suçuyla birlikte işlenmektedir. Genelde bu suç türü tehdit suçuyla karıştırılmaktadır. Tehdit suçlarında korkutma unsuru ön plandayken, şantaj suçunda haksız çıkar sağlama ön plandadır.

Madde 106

(1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Mal varlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.

(2) Tehdidin;

  1. a) Silahla,
  2. b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,
  3. c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,
  4. d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,

İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Tehdit suçu, haksız bir zarara veya kötülüğe uğratılacağının bir kimseye bildirilmesiyle meydana gelir. Tehdit suçunun meydana gelmesi için ağır ve haksız bir zarara uğratılacağının mağdura bildirilmesi yeterlidir.

TCK m. 106 Tehdit ve TCK m. 107 Şantaj suçları birbirine benzeyen ve genelde karıştırılan suçlardandır. Her iki suç tipinde de kişi tehdit edilmektedir. Tehdit suçu; kişinin vücut veya cinsel dokunulmazlığına, malvarlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle mağduru korkutmak amacıyla işlenen bir suç iken, Şantaj suçunda; haksız çıkar sağlama kastı ya da bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya zorlama kastı bulunmaktadır. Yine şantaj suçunda bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulmasıdır. Şantaj suçu, tehdit suçunun özel bir görünümüdür.

Günümüzde sıklıkla İnternet aracılığıyla kişilerin videoları ele geçirilerek şantaj yapılmaktadır. Bu gibi durumlarda şantaj suçuyla birlikte “Kişisel verilerin kaydedilmesi” ve “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçları da işlenmektedir.

Şantaj suçu; sosyal medya platformları Facebook, Twitter, Instagram vb., Whatsapp, Skype vb. uygulamalar aracılığıyla yoğun olarak işlenmektedir.

İnternet ortamında yayınlanan video içeriğinin bir anda binlerce sitede yayılması mümkündür.

Böyle bir durumla karşılaşmamak için gerçek hayatta tanımadığınız kişiler ile sanal ortamda arkadaşlık kurmayınız. Sanal ortamda tanıştığınız ancak yüz yüze görüşmediğiniz kişilerle görüntülü ve/veya sesli sohbet yapmayınız ve asla mahrem görüntüler paylaşmayınız. Whatsapp ve benzeri iletişim programlarıyla yapılan görüntülü ve/veya sesli görüşmelerin, gönderilen ses ve görüntülerin kayıt altına alınabileceğini unutmayınız. İnternet ortamında tanıştığınız kişilere mesleki bilgileriniz, aileniz ve özel hayatınız hakkında ayrıntılı bilgi vermeyin ve özel bilgiler paylaşmayın. Sosyal medya sitelerinde bulunan profillerin sahte olabileceğini aklınızdan çıkartmayınız.

İfşa bir resim ya da videonun kaldırılması için yasal haklarınızı kullanmanız mümkündür. TCK ilgili maddeleri uyarınca Savcılık Makamına Suç Duyurusu ile başvurabilir ve yine 5651 sayılı Kanuna dayalı olarak içerik kaldırılması ve erişim engeli kararı verilmesi için talepte bulunabilirsiniz. Kişilik haklarının veya özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği iddiası ile somut olaya göre maddi ve manevi tazminat talep edebilirsiniz.

Silinmesini sağlayamadığınız ve aynı zamanda sizi rahatsız eden ifşa videoların tamamını kalıcı olarak kısa bir sürede kaldırabiliyoruz. Dilerseniz bize ulaşıp uzman ekibimizden destek alabilirsiniz.

Müstehcen sitelerden içerik kaldırma zor ve maliyetli bir iştir, ayrıca çok iyi derecede teknik bilgi gerektirmektedir. +18 sektörünün eline geçmiş bir görüntüye ne kadar hızlı müdahale edilirse o kadar başarılı sonuç alınmaktadır. Aksine ne kadar beklenirse de, işlemin süreci o kadar uzamakta ve maliyet artmaktadır.

Media3M olarak Tehdit, Şantaj ve İfşa adı altında yüklenen videolarınızı kalıcı bir şekilde kaldırarak silinmesini sağlıyoruz.

Çevrim içi hakaret, tehdit şantaj, gasp, cinsel ilişki veya siber zorunluluk mağduru olarak mevcut olan içeriğinizin İnternet’ten kaldırılmasını mı istiyorsunuz?

Siber saldırı, şantaj, tehdit ve diğer çevrim içi gasp türlerinin inanılmaz derecede ezici ve yaralayıcı olabileceğini biliyoruz, bu nedenle çevrim içi itibarınızı geri almak için burada olduğumuzu bilin.

Korkuyla yaşamayı bırakma zamanı. Çevrim içi itibarınızı ve varlığınızı gelin birlikte geri alalım.

İlk adımı atarak bizimle iletişime geçerek başlayabilirsiniz.

İnternette hakkınızda yayınlanmış olan tüm içerikler bilişim ekibimizin yoğun ve titiz çalışmaları neticesinde kaldırılır ve geri dönüşümsüz olarak silinir.

Zor anınızda yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz.

Olumsuz İçerik Kaldırma Hizmeti konusunda daha fazla yazı okumak için lütfen tıklayınız.

WhatsApp WhatsApp İletişim