Vergi Yapılandırma Başvurusu

Vergi Yapılandırma Başvurusu

Vergi borcu yapılandırma başvuruları ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan beklenen açıklama yapıldı. İlgili kanunun Resmi Gazete ’de yayınlanmasıyla birlikte yapılandırma yürürlüğe girmiş oldu.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 7256 sayılı Kanun, 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

VERGİ YAPILANDIRMA KANUNU NELERİ İÇERİYOR?

Söz konusu Kanun ile;

 • Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılması,
 • Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı cezası) tamamının silinmesi,
 • Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi borcuna bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılması,
 • Öğrenim ve/veya katkı kredisi borçlarına bağlı gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılması,
 • Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim yapılması,
 • Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında %25 indirim yapılması,
 • Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde;

Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim yapılması,

 • Trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında %12,5 indirim yapılması,

 • Yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12, 18 eşit taksitler halinde ödenmesi,
 • Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödenmesi,
 • Vadesi 31/12/2014 tarihinden önce olan aslı 100 TL ve altındaki borçların silinmesi,
 • 7143 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması,
 • 6183 sayılı Kanun kapsamında tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması gibi çok önemli imkânlar getirilmiştir.

Bu imkânlardan faydalanmak için 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuru yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların (para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar) 30 Haziran 2021 tarihine kadar milli ekonomiye kazandırılması durumunda vergi alınmayacak ve vergi incelemesi yapılmayacaktır.

7256 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler için tıklayınız.

Söz konusu Kanun için tıklayınız.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu (No. 7256) Kapsamında Taksit Ödemelerinin Tarihleri

Son Başvuru Tarihi: 31/12/2020

Birinci Taksit 31/01/2021

İkinci Taksit 31/03/2021

Üçüncü Taksit 31/05/2021

Dördüncü Taksit 31/07/2021

Beşinci Taksit 30/09/2021

Altıncı Taksit 30/11/2021

Yedinci Taksit 31/01/2022

Sekizinci Taksit 31/03/2022

Dokuzuncu Taksit 31/05/2022

Onuncu Taksit 31/07/2022

On Birinci Taksit 30/09/2022

On İkinci Taksit 30/11/2022

On Üçüncü Taksit 31/01/2023

On Dördüncü Taksit 31/03/2023

On Beşinci Taksit 31/05/2023

On Altıncı Taksit 31/07/2023

On Yedinci Taksit 30/09/2023

On Sekizinci Taksit 30/11/2023

(*) Taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmî tatile rastlaması hâlinde süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter.

E- DEVLET VERGİ YAPILANDIRMA GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

Kanuna göre, vergi borçları yapılandırılarak 18 taksitle ödenebilecek. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılabilecek.

Vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları; trafik, seçim, nüfus para cezaları; Karayolu Taşıma Kanunu’na göre kesilen para cezaları, kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları yapılandırma kapsamında olacak.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yapılandırma başvuruları Gelir İdaresi Başkanlığı’nın “www.gib.gov.tr” adresinden veya e-devlet üzerinden interaktif vergi dairesine giriş yaparak ya da bağlı olduğunuz vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla yapılabilecek.

YAPILANDIRMA KAÇ TAKSİT OLACAK?

Yükümlüler borçlarını diledikleri takdirde 6, 9, 12 veya 18 taksit halinde ödeyebilecek.

GİB GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

Başvuruların ardından ilgili kurumlar kanun kapsamında borçları yeniden yapılandırarak, ödenecek tutarı tebliğ edecekler.

Borçların anaparası her durumda tahsil edilecek. Gecikme faizi ve gecikme cezaları yerine, Yurtiçi Tüketici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) üzerinden enflasyon farkı alınacak. Enflasyon farkı konusunda ise kolaylık sağlanacak. Ekim 2016 tarihine kadar enflasyon makul seviyelerde seyrettiği için, o tarihe kadar Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı gerçek Yİ-ÜFE artışları dikkate alınacak. Kasım 2016 tarihinden sonraki dönemde enflasyon çok yüksek seyrettiğinden, yapılandırmayı cazip hale getirmek amacıyla Yİ-ÜFE artışı aylık 0.35 olarak kabul edilecek.

İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİNE GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

Taksitle ödemeyi seçenler, taksit süresine göre belirlenen faizi ödeyecekler. Taksit faizi borcu 6 taksitte ödeyenler için yüzde 4.5, 9 taksitte ödeyenlerde yüzde 8.3, 12 taksitte ödeyenlerde yüzde 10.5, 18 taksitte ödeyenler için de yüzde 15 olarak belirlenecek. Taksitle ödenecek toplam tutarın hesaplaması, kurumun hesaplayacağı anapara ve enflasyon farkının katsayı ile çarpımıyla bulunacak.

Borcun anaparasını ilk taksit süresinde peşin ödeyenler için hesaplanan enflasyon farkının yüzde 90’ı silinecek, sadece yüzde 10’luk enflasyon farkı alınacak.

Borcun anaparasını ilk iki taksit süresinde ödeyenlerden ise enflasyon farkının yüzde 50’si alınacak, kalanı silinecek.

İNTERNET VERGİ DAİRESİNE GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

31 Ağustos 2020 sonrası borçlar ve İhtilaflı alacaklar kapsam dışı olacak.

Yapılandırma için yılsonuna kadar başvuru yapılabilecek.

Ödemeler ne zaman başlayacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve gümrüklere yapılacak ödemeler 2021 Ocak ayında, Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılacak ödemeler de 2021 Şubat ayında başlayacak.

WhatsApp WhatsApp İletişim