Snippet Nedir

Snippet Nedir

Snippet İngilizceden çevrilmiştir, yeniden kullanılabilir kaynak kodunun, makine kodunun veya metnin küçük bir bölgesi için kullanılan bir programlama terimidir. Normalde daha büyük programlama modüllerine dahil edilmek için resmen tanımlanmış işletim birimleridir.

Kendi başına çalışmayan ve compile edilemeyen ama kod içinde kullanılabilen source kod parçacıklarına verilen isimdir.

Diğer bir anlatımla Google’ın arama sonuçlarında sayfanın içeriğinden aramayla ilgili kısmı görüntülediği alana verdiği isimdir. Sayfanın infosunda ve aramaların bir kısmında description değerini gösterse de tamamen değişkendir ve bir meta değeri değildir. Mesleğe yeni başlayan webmasterlar tarafından sürekli description ile karıştırılırlar. İstenirse nosnippet meta değeriyle gösterilmesi engellenebilir.

Arama sonucu listeleme sayfalarında yer alan ve sayfanın neden bahsettiğini özet şekilde veren her bir arama sonucuna “Google Snippet” ismi verilir. Snippet’in aynı zamanda “makasla kesilmiş parça” ya da “ufak parça” anlamına geldiğini de belirtmiş olalım.

Rich Snippets ise içerdiği ekstra bilgilerle listelenen içeriğin SERP görünümünün zenginleştirilmiş ve tıklanabilirliğinin arttırılmış durumdur.

Arama sonuçlarında rich snippet ( Zengin Snippet) ile listelenmek doğru yapıldığı takdirde oldukça kolay bir işlemdir ancak bilinmelidir ki Featured Snippets daha karmaşık bir işlemdir.

Featured Snippet veya aramada önce çıkan snippet, Google’da arama yapan kullanıcıların sorgusuna tam anlamıyla cevap verebilecek nitelikteki sayfaların, arama sonuçlarında ilk sıranın da üzerinde ayrı bir blok içerisinde listelenmesidir. Ancak belirli sorgularda kullanıcıların karşısına çıkan featured snippet bloğu içerisinde ilgili sayfadan alınan yanıtın bir özeti, sayfanın bağlantısı, başlığı ve URL’si ile yer alabilir. Featured snippet’ın listelendiği pozisyona position zero veya sıfırıncı pozisyon ismi verilir.  Sıfırıncı pozisyonda listelenmenin çok daha yüksek SEO görünürlüğüne, trafik artışına ve tıklama oranına giden yol olduğu ortaya konmuş bir gerçektir.

Snippet, sözlük anlamı makasla kesilmiş parça anlamına gelen, kendi başına çalışmayan ancak kod içerisinde kısa yollar aracılığı ile kullanılan kaynak kodu parçacıklarıdır. Sık kullanılan kod parçacıklarının kısa yollara bağlanması ve gerektiğinde kolay bir şekilde çağırılabilmesi prensibi ile kullanılırlar. XML(Extensible Markup Language – Genişletilebilir İşaretleme Dili) ile yazılırlar. Microsoft’un programcılara kolaylık sağlaması açısından Microsoft Visual Studio içerisinde yazılmış olan hazır “Snippet”’lar mevcuttur. Buna örnek olarak “for” ve “foreach” komutları gösterilebilir. Kod yazım aşamasında ikisinden birini yazdıktan sonra 2 kere tab tuşuna basılması gerekli kod parçacığının çıkması için yeterlidir. “Snippet” kullanımı aynı kodların tekrar tekrar yazılmasına engel olur ve pratiklik konusunda programcılara büyük kolaylık sağlarlar.

Sadece Visual Studio’nun “Snippet” ‘leriyle sınırlı kalınmayıp, el ile de kullanıcıya özgü “Snippet” ‘lar da yaratılabilir.

“Snippet” metotları kullanılarak örneğin, switch yapısında enum tipli üyeler her biri farklı bir case olmak üzere otomatik olarak oluşturulur. “Cinsiyet” adında bir enum tipli bir sınıf yazılırsa bu enum tipli sınıfın nesnelerini, kullanılan “Snippet” metodu otomatik olarak oluşturacaktır. Bunu gerçekleştirmek için switch fonksiyonunun içine sadece “cinsiyet” nesnesini yazmak yeterlidir.

WhatsApp WhatsApp İletişim