PR HİZMETLERİ

PR Hizmeti

Halkla İlişkiler Firmaları Hangi Hizmetleri Sunuyor?

  •  İşinizi büyütmenize size yardımcı olacak halkla ilişkiler taktikleri.

Halkla ilişkiler Uzun zamandır zor bir sektör olarak ün kazanmıştır.

İnternet araçlarının halkla ilişkiler amacıyla etkili bir şekilde kullanılarak şirketlerin, projelerin, markaların, ürün ve hizmetlerin ya da online varlıkların yönetilmesi ve geliştirilmesi için çalışan ajanslar dijital PR hizmeti ismini almaktadır.

PR, her şeyi kapsayan bir terimin parçasıdır. Tanıtımdan ve medyanın kilit üyeleriyle yapılan görüşmelerden deneysel etkinliklere ve bloglamaya kadar her şeyi kapsayabilir.

Halkla İlişkiler Firmaları Hangi Hizmetleri Sunuyor?

Ajans tarafında, yetenekli halkla ilişkiler uzmanları gerçek ve kalıcı sonuçların hızlı bir şekilde çözümlenmesi gerektiğini bilmektedirler. İyi tanımlanmış bir strateji  zorunluluktur ve bu strateji, sonuç üretecek taktiklerle desteklenmelidir.

Her halkla ilişkiler kampanyası aynı değildir ve aynı taktikler her firma için aynı sonucu vermez. İyi bir PR planının, karşılıklı kararlaştırılan hedeflere dayanması  gerekir. PR ekibiniz mümkün olan en iyi eylem planını geliştirebilir.

Ancak, sektörde yeniyseniz ya da ilk kez bir halkla ilişkiler firması kiralamak istiyorsanız, işletmenizin büyümesine yardımcı olmak için neye ihtiyacınız olduğunu bilemezsiniz.

Yeni nesil PR ajansları teknolojik gelişmeler ve yaratıcı düşüncelerle birlikte şirketlerin markalaşma süreçleri, toplumdaki konumlarını korumaları, şirketler üzerinde oluşacak imajı düzenlemek gibi farklı amaçlarla hizmet vermekte, şirketlerin başarı ve verimlerini artıracak yönde projeler hazırlamaktadırlar.

PR ajansları günümüzdeki çalışma koşulları dikkate alındığında önemi bir adım daha öne çıkan ajanslardır. Halkla ilişkiler ve reklam alanlarında hizmetler sunmakta olan bu ajanslar sayesinde şirketlerin daha bilinçli bir şekilde hareket etmeleri sağlanmakta, kurum kimliğinin kamuoyun daki ve içinde bulundukları sektörde üst sıralarda yer alması için çalışmalar yapılması , şirketler başarıya daha yakın tutulmakta, sunulan projelerle şirket veriminin artırılması hedeflenmekte,  şirketlerin toplum gözünde olumlu bir imaj çizmeleri için çeşitli danışmanlık hizmetlerinin verilmesi gibi daha sayılamayacak pek çok konuda hizmetler verilmektedir.

Yıllardır halkla ilişkiler endüstrisi bir bütün olarak medya ilişkileri ile karıştırılıyor. Gerçekte, endüstri ve profesyonellerinin sahip olduğu beceriler çok daha fazladır.

Dijital pazarlama ve sosyal medya stratejilerinin mesajlaşma ve tanıtım açısından sağladığı etkiyi düşünün. Halkla ilişkiler profesyonelleri sadece etkili yayınlara hikayeler yerleştirmekle kalmaz, aynı zamanda müşterilerinin mesajlarını alabilir ve çeşitli dijital platformlarda hedef kitlelere yönlendirebilirler.

Şirketlerin ortaya koyacağı yenilikçi ve sıra dışı fikirlerin hedef kitleye sunulması, Yapılacak etkinlik ve organizasyonlar, sosyal medya ve web siteleri üzerinden firmayla ilgili önemli bilgilerin, ürün ve hizmetlerin hedef kitleye etkili bir şekilde sunulması, firmaların yaptıkları çalışmaların, ortaya koydukları ürün ve hizmetlerin toplum gözündeki kalitesinin artırılması gibi bir çok konuda yardımcı olan PR danışmanı ve yeni nesil medya danışmanı olarak görev yapan kişi ya da ajanslar sayesinde firmaların üzerinde bulunan yük büyük oranda hafiflemektedir.

Halkla ilişkiler ile sosyal medya ve dijital pazarlamanın entegrasyonu hakkında bilgi vermeden   önce, bir halkla ilişkiler firması kiralarken göz önünde bulundurmanız gereken bazı önemli hizmetleri parçalayalım.

Strateji Geliştirme

Strateji geliştirmenin geldiği yer Tersine mühendisliktir. Halkla ilişkilere girerken açıkça tanımlanmış hedeflere sahip olmalısınız. Yıpranmak ya da daha da kötüsü, gereksiz taktiklerle planınızı sulandırmak çok kolaydır. İyi bir halkla ilişkiler firması strateji geliştirme ile başlayacaktır. Güçlü ve zayıf yönlerinizi ele alacaklar, sizi neyin benzersiz yaptığını sorgulayacak, uğraşmanız gereken temel kişileri tanımlayacaklar ve en önemlisi, başarının size nasıl görüneceğini tanımlayacaklardır. Oradan, uzmanlıklarını, sonuçları çekecek, dahil edecek ve yönlendirecek bir iletişim programı tanımlayacaklardır.

Mesajlaşma

İşte asırlık atasözünün “söylediğin şey değil, nasıl söylediğin” olduğu yer burasıdır. Halkla ilişkilerin büyük bir kısmı budur. Kendiniz için yarattığınız görüntü ve bunu dışa doğru nasıl ilettiğiniz çok önemlidir. İyi bir halkla ilişkiler ekibi, görevinizi, vizyonunuzu ve hedeflerinizi çekici bir şekilde tanımlamanıza yardımcı olacaktır. Rakiplerinizi de dikkate alacaklardır. Anahtar mesajlar, marka ile en iyi şekilde ilişki kurmak için görev bildirimlerine ve asansör sahalarına, şirket arka planlarına ve kelimelere tercüme edilecektir. Bu alıştırma medya ilişkileri için çok önemlidir.

Medya ilişkileri

Firmalar  adına PR çalışmaları planlayan, düzenleyen ve uygulamaya koyan danışmanlar sayesinde firmalar zamanı daha etkili şekilde kullanmakta, verim artışı için fırsat bulunmaktadırlar.Çoğu zaman halkla ilişkiler ile bir bütün olarak karıştırılan medya ilişkileri; halkla ilişkiler firmalarının sunduğu önemli bir hizmettir. Şirketinizin ya da markanızın medya ile etkileşime girme ve etkileşimde bulunma şeklidir. Halkla ilişkiler firmalarının aranmasının nedeni budur. Bir markanın temel mesajlaşmalarını almak ve medyayı kapsayacak zorlayıcı hikayelere dönüştürmek en önemli hizmetleridir. Medya ilişkilerinin sonucu genellikle heyecan vericidir: Bir yaşam tarzı dergisindeki bir özellik veya yerel haber kanalınızdaki TV röportajı gibi. Medya ilişkileri, özen, yaratıcılık ve basının nasıl işlediğinin anlaşılmasını gerektiren çok zaman alan bir süreçtir. Bu hızlı bir çözüm değil, temettü ödeyen bir yatırımdır.

İçerik pazarlama

İçerik pazarlaması , sahip olduğu içeriğin sahip olduğu fırsatlar nedeniyle Halkla İlişkiler Yapbozunun önemli bir parçasıdır. Medya ilişkileri, güvenilirliği yaratan basından gelen önerileri sunarken, içerik pazarlaması, marka mesajlaşmasını alma ve kendi kanallarınızda yaşayabileceğiniz değerli içerik parçalarına çevirme yeteneği yaratır – web siteleri, bloglar, vb. hizmetler; tüketicileri cezbeder ve müşteri adaylarını yönlendirir. Kısacası, bir müşterinin sektöründe otorite ve güvenilirliği teşvik ederek yaratılan medya ilişkilerinin ideal bir tamamlayıcısıdır.

Sosyal medya pazarlamacılığı

İçerik pazarlamaya benzer şekilde, sosyal medya bir PR ekibinin izleyici kitlesi oluşturması ve bir mesajı büyütmesi için yönetilebilir bir platform sunar. İyi bir halkla ilişkiler ekibi, kitlenin büyüyüp ilgisini çekecek uygun sosyal kanalları belirlemek için ilk stratejilerini ve kişisel kimliklerini arayacaktır. Hedef bin yıllık bir pazar mı yoksa hızlı satış odaklı mı? Bu sorular, genel bir PR kampanyasını desteklemek için sosyal medyaya nereye ve nasıl yatırım yapılacağının belirlenmesine yardımcı olacaktır.

Etkinlikler ve Deneyimsel Pazarlama

PR ajansları teknolojiyi  en verimli şekilde kullanarak şirketlere fayda sağlamaktadır.Halkla ilişkiler genellikle insanların bir ürün veya hizmet hakkında konuşmasını sağlamaktır. Bunu yapmak için, PR firmaları tanıtım etkinliklerinin faydalarına ve bunun için deneyimsel pazarlama fırsatlarına bakacaklardır. SXSW ve Art Basel gibi festivaller ve etkinlikler, eylemsel deneyimsel pazarlamanın temel örnekleridir. Bu tür anlaşmaların faydaları çeşitlidir. Markalar doğrudan tüketicilere bağlanabilir, izleyicilerini büyütebilir ve marka sadakati oluşturabilir.

Etkileyen İlişkiler

Sosyal medya ortamının popülaritesi ile, medya ilişkileri sosyal etkileyicilere ulaşmayı içerecek şekilde büyümektedir. Yıllar boyunca, markalar ve işletmeler, oluşturdukları güvenilirlik nedeniyle medya ilişkilerine önem vermektedirler. Bugün, denenmiş ve gerçek taktikler ile medya ilişkileri taktikleri aynı zamanda sosyal mecraya da çevrilmekte ve etkileyicilere yönelik sosyal yardım ve etkileşimi kapsamaktadır.

WhatsApp WhatsApp İletişim