Osmanlı Mecmuaları media3m 1004x727

Osmanlı Mecmuaları

VEKAYİ-İ TIBBİYE

Vekayi-i Tıbbiye, Osmanlı basınının ilk Türk dergisidir. 1849 yılında çıkan bu dergi meslek dergisi özelliğindeydi. Dili ve içeriği tamamen buna göre şekillenmiştir.

MECMUA-İ FÜNUN

Mecmua-i Fünun 1862 yılında Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye’nin yayın organı olarak yayınlandı. Osmanlı basını dergilerinde ansiklopedik içerik geleneğinin en önemli örneklerindendir. Hedef kitlesi elit, eğitimli, entelektüel insanlardı. Sürekli olarak 48 sayı yayımlanabilmiştir. Osmanlı basınında dergilerin kısa ömürlü olmasına rağmen Mecmua-i Fünun’un bir istisna olmasının ardında bir organizasyonun bulunduğuna bağlanır.

Osmanlı basın tarihinin ilk dergisi Vekayi-i Tıbbiye(1850)den sonra ikinci dergidir.

DAĞARCIK

1871 yılında Ahmet Mithat Efendi tarafından basılmaya başlanan Dağarcık, Mecmua-i Fünun gibi ansiklopedik özellikte bir dergi olmasına rağmen hedef kitlesini Mecmua-i Fünun’un aksine halk olarak belirlemiştir.

MECMUA-İ EBU ZİYA

Mecmua-i Ebu Ziya 1880 yılında Ebüzziya Tevfik tarafından çıkarılmaya başlanmıştır.

SERVET-İ FÜNUN

Servet-i Fünun 1891 yılında Ahmet İhsan Tokgöz yönetiminde kurulmuş bir bilim dergisidir. Çekirdek bir okuyucu kitlesine sahip ve çok az politik söylem içermekteydi.

Sonraları Tokgöz’ün hocası Recaizade Mahmud Ekrem tarafından yazı işlerine Tevfik Fikret’in getirilmesiyle sanat konularına yönelen dergi, bir edebiyat dergisi halini alarak Edebiyat-ı Cedide’nin oluşumuna katkıda bulunmuştur. 54 yılda 2464 sayısıyla Türk basınının en uzun ömürlü ikinci dergisi unvanını taşımaktadır.

Türk basının en uzun ömürlü dergisi ise 1933’ten beri düzenli olarak yayınlanmakta olan Varlık dergisidir.

WhatsApp WhatsApp İletişim