medya nedir

Medya Nedir?

Medya; herhangi bir iletişim kanalını tanımlayan çoğul ortam biçimidir.

Bu; basılı kağıttan, dijital verilere kadar her şeyi içerebilir ve sanat, haber, eğitim içeriği ve diğer birçok bilgi formunu kapsar. Modern iletişimin giderek daha geniş bir bölümünü oluşturan dijital medya, fiber optik kablo ve bilgisayar ağları gibi çeşitli fiziksel ve sanal medya biçimleri üzerinden iletilen karmaşık kodlanmış sinyallerden oluşur.

3M; Medya Nedir Açıklıyor!

Medya tarihi genellikle (biraz şakalı ama aynı zamanda ciddiyetle) bir totoloji olarak görülür, çünkü kaydedilen tarihin kendisi üzerinde depolanıp, kayıt altına alınabilecek bir tür medya gerektirir. Matbaa teknolojisinin yenilenmesi, Batı kültüründe entelektüel alandan yasal alana ve daha da ötesine, birçok farklı değişikliğe yol açmıştır.

Yirminci yüzyıl dijital teknolojisi, internetin var oluşunu kolaylaştırmış ve dijital medyanın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Amerikan askeri desteğinin yanı sıra akademik araştırmalar, verilerin merkezden dağıtılması ve paket değiştirme teknolojisi internetin yükselişini ön plana çıkarmış ve böylece modern dijital medya ortamını çerçevelediği ARPANET’in gelişmesine yol açmıştır.

Medya terimi, haber, müzik, film, eğitim, tanıtım mesajları ve diğer verileri yaydığımız iletişim kanallarını ifade etmektedir. Fiziksel ve çevrimiçi gazete ve dergiler, televizyon, radyo, telefon, İnternet, faks ve reklam panolarını içermektedir.

Toplumda iletişim içinde olduğumuz çeşitli yolları açıklamaktadır.. Tüm iletişim araçlarına gönderme yaptığı için, bir telefon görüşmesinden, televizyondaki akşam haberlerine kadar her şeye medya adı verilmektedir.

Çok fazla sayıda insana ulaşmak ve hakkında konuşmaya kitlesel medya denilmektedir.

Yerel medya , örneğin, yerel gazeteniz veya yerel / bölgesel TV / radyo kanalları anlamına gelmektedir.

Farklı medya türleri

Medya iki ana kategoriye ayrılır: yayın ve baskı olarak.

Yazılı Basın , gazeteler, dergiler, kitaplar ve raporlar dahil olmak üzere her türlü yayını içerir ve en eski türdür. İnternet’in ortaya çıkışından bu yana acı çekmesine rağmen, nüfusun büyük bir kısmı tarafından hala kullanılmaktadır.

Broadcast Media , sırasıyla 20. yüzyılın başında ve ortasında sahneye çıkan radyo ve TV ile ilgilidir. Çoğu kişi hala haberlerini TV ve radyo yayınlarından almaktadır.

İnternet – özellikle web siteleri ve bloglar – giderek insan daha fazla çevrimiçi olarak haber, eğlence ve eğitim materyali aradıkça, iletişimin uygulanabilir ve ana kanalları kadar hızlı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. İş dünyasında ‘uygulanabilir’ terimi, yıllarca kar elde etme kabiliyeti anlamına gelmektedir.

Bugün bildiğimiz İnternet , 1990’lı yıllara kadar pek yaygınlaşmamıştır. 1995 yılında, dünya nüfusunun sadece% 1’i çevrimiçi iken, bugün% 49’dan daha fazla kullanıcısı vardır. İnternet kavramı ABD’de 1960’larda Soğuk Savaş sırasında, ordu ve bilim adamlarının telefon sistemini kırabilecek bir füze saldırısından endişe etmeleri üzerine ortaya çıkmıştır…

Sosyal medya nedir?

Sosyal medya, toplulukların etkileşimde bulunduğu, içerik paylaştığı ve işbirliği yaptığı çevrimiçi iletişim kanallarından oluşan bir topluluktur.

Sosyal ağ, mikroblog, forumlar, sosyal yer imi, wiki’ler ve sosyal küratörlüğe adanmış web siteleri ve uygulamalar, bazı sosyal medya türlerine örnektir.

En ünlü sosyal medya şirketleri Facebook, Twitter, Google+ ve Instagram.

WhatsApp WhatsApp İletişim