Logo Nedir

Logo Nedir

Birçok şirket, ürün, marka, hizmet, ajans ve diğer kuruluşlar bir logo (işaret, simge) veya bir amblem (sembol) veya bir işaret ve amblem kombinasyonunu logo olarak kullanmaktadır. Dolaşımdaki binlerce ideogramdan sadece birkaçı isimsiz olarak tanınabilir. Etkili bir logo, adı bir grafik üzerinde vurgulamak için hem bir ideogram hem de şirket adından (logo) oluşabilir ve harfler, renkler ve ek grafik öğeleri kullanılarak benzersiz bir tasarım hazırlanabilir.

İdeografi, yazıda kelimenin harfleri gösterilmeden doğrudan doğruya fikri ifade eden işaret olarak tanımlanmakta olup kısaca Çince, Japonca gibi bazı yaşayan dillerdeki veya Antik Mısır dili gibi bazı ölü dillerdeki, harflerin (fonogramların, sesi temsil eden işaretlerin) bulunmadığı yazı sistemlerinde kullanılan, bir sözcüğü veya bir fikri temsil eden grafik semboldür. Terim Yunanca’da fikir anlamındaki idea sözcüğü ile yazmak anlamındaki grafo sözcüğünden türetilmiştir.

Günümüzde aynı anlama gelmek üzere logogram terimi de kullanılmaktadır. Bu yüzden günümüzde ideogramların bulunduğu yazı sistemlerine logografik yazı sistemleri adı verilmektedir. İdeogram zaman zaman piktogram ile de karıştırılır. Her ikisinde de resmetme yoluyla temsil etme söz konusuysa da piktogram daha ziyade somut bir şeyi temsil eden bir semboldür.

Logo; bir kuruluşun, bir işletmenin vb. adının, simge özelliği bulunan, özel olarak hazırlanmış biçimidir.

LOGO;

Sade, anlaşılır ve hatırlanabilir olmalıdır.

Ayrıntıları kaybolmamalıdır.

Özgün olmalı ve başka kurumları çağrıştırmamalıdır.

Firmanın bütün özelliklerini yansıtmalıdır.

Akılda kalıcı olmalıdır.

Kültürel özellikleri yansıtacak renkler ve anlamlar kullanılmalıdır.

Markanın özellikleri göz önünde olmalıdır.

Logo, genel kimlik ve tanımayı desteklemek ve tanıtmak için kullanılan grafik bir işaret, amblem veya semboldür. Soyut veya mecazi bir tasarıma sahip olabilir veya bir kelime işaretinde olduğu gibi temsil ettiği ismin metnini içerebilir.

Logo Tasarımında Logo; markanın ve hizmetin ruhunu yansıtan öge ve renklerden oluşmalıdır. Kullanılan ikonların toplumsal kod açılımları araştırılarak oluşabilecek riskler mutlaka azaltılmalıdır.

Logo

Logo; bir ürünün, firmanın ya da hizmetin isminin, harf ve resimsel öğeler kullanılarak sembolleştirilmesidir.

Logolar bilinen bir fontun kullanımıyla ya da deformasyonuyla oluşturulabileceği gibi yeni bir font tasarımıyla da oluşturulabilir.

Logotype ise, logo ve simgelerin birleştirilmesi ve üzerinde değişiklikler yapılmasıyla oluşan görsellerdir. Logotype yazı stilleri kullanılarak özgün olarak hazırlanan çalışmalara denmektedir. Bu çalışmanın yanında ona eşlik eden bir sembol ya da amblem yer almaz. Sadece amacına uygun olarak tasarlanmış harflerden meydana gelmektedir.

Logo Çeşitleri

San Serif Sitili Logolar: Bu sitilde hazırlanan logolar da amaç basit ama güçlü bir ifade sağlamaktır. Derli toplu, zarif, keskin hatlı ve güç dolu bir görünüşleri vardır. Bu sitil logolar genelde modern tasarımı yansıtır.

Tek Karakterden Oluşan Logolar: Çoğu yerde logonun tanımı yapılırken en az iki karakter olmasından bahsedilir ama işin aslı tek karakterden de logo olabileceğidir. Tek tipografik karakterden oluşan logolar güçlü, modern karaktere sahip fikirler ve işaretleri temsil eder.

Çok Karakterden Oluşan Logolar: Birden fazla tipografik karakterden oluşan bu logoların en sık kullanım şekli 2 karakterden oluşanıdır. Çok klasik bir kullanım şekli olmasına rağmen bazen basit ya da son derece karışık sonuçlara ulaşmakta mümkündür.

Kombinasyon Tipi Logolar: Kombinasyon tipi logolar genelde iki ya da daha fazla farklı etkileşimli logo tipinin kullanılmasından oluşurlar. Harflerin parçaları, gölgeler, deforme edilmiş karakterler, el çizimlerinin bilgisayarda bir araya getirilip manipüle edilmesinden oluşurlar. Ortaya çıkan logolar genelde enerji doludur.

Geleneksel Olmayan Logolar: Bu tip logolar genelde bilindik karakterlerden yararlanarak alışılmışın dışında logolardır. Büyük harf kullanımı, tekrardan kaçınma yeni güçlü bir tarzı oluşturur. Sanki eski tarz ile yeni tarzın bütünü gibidir ya da geçmişi kullanarak geleceği tasarlamak olarak da açıklanabilir.

Yeni Tipografik Formlar: Bilgisayarların logo tasarımında kullanılması ve yeni fontların da hızla gelişiminden sonra tasarımcılara birçok imkan sağlandı. Yaratmak, bozmak, bükmek, deforme etmek, eğmek gibi sonsuz seçenek, tasarımcıların elinde olunca ortaya da mevcut fontların üzerinde oynanarak elde edilen yeni logo formları çıktı.

Kaligrafik Logolar: El yazısı, el çizimi ve süslü çizgiler kullanarak yaratılan logolar bu grupta yer alır. Klasik bir yöntem olarak görünmesine rağmen çok modern ve etkileyici sonuçlar doğurabilen bu yönteme ait çok sayıda ilgi çekici örnek mevcuttur.

Rebus – Karmaşık Formdaki Logolar: Kelimeler, objeler ve sembollerin bir araya gelmesinden oluşan karmaşık yapıdaki logolar genelde anlaşılması güç logolardır. Ancak hayal gücünün son noktasına uzanan harika logolar bu yöntem ile tasarlanmaktadır.

Numaralardan Oluşan Logolar: Sadece rakamlardan ya da hem rakamlar hem de harflerden oluşan logolardır. Bu numaralar farklı formlarda kullanılabileceği gibi genelde ölçü, mesafe, uzaklık gibi rakamsal değerleri olan anlatımlar için de kullanılabilmektedir.

Katmanlı, Gölgeli, Merkezi Olmayan Logolar: Farklı formlar yaratmak isteyenlerin tercih ettiği belli bir merkezi bulunmayan, biraz sıra dışı, katmanların (arka plan kullanımı), gölgelemelerin kullanıldığı logolar bu grupta yer alırlar. Bu şekilde hem derinlik hem de algı farklılığı sağlanarak, yeni ve hareketli logolar yaratılabilir.

Çatlak, Kırılgan ve Agresif Logolar: Tipografik karakterlerin ya da kullanılan sembollerin deforme edilerek, kırılarak, çizilerek, bükülerek oluşturulduğu logo tipi bu gruptadır. Anlatılmak istenene, bu tür hareketler vererek farklılık yaratmak isteyenlerin kullandığı bu logo tipine birçok farklı sektörlerde rastlamak mümkündür.

Logo; ürünleri, kuruluşları ya da hizmetleri birbirinden ayırt etmeyi sağlayan bir ya da birkaç tipografik karakterden meydana gelen bir nevi işaretlemedir. Amblem ise tipografik karakterlerin henüz bilinmediği zamanlarda kullanılmaya başlanan daha çok sembollerle yapılan işaretlemedir.

Logo; resim veya yazıyla, yazıyla veya çizgiyle yapılan işaretlerdir. İkisinde de temel olan amaç, adını taşımakta olan firmayı ya da ürünü en doğal şekilde temsil etmektir. Logo ve amblem ilgili olan firmanın çalışma konusundaki alanını ve kişiliğini renkleri ile ifade eder.

Amblem

Amblem; Ürün ya da hizmet üreten kuruluşlara kimlik kazandıran, sözcük özelliği göstermeyen; soyut ya da nesnel görüntülerle ya da harflerle oluşturulan simgelerdir. Amblemler soyut ya da somut görüntülerden oluşabilir. Genel olarak amblemler marka hakkında bilgi veren görüntülerdir. Amblem kullanımı genelde üç şekilde olmaktadır;

  • Harflerden oluşan amblemler
  • Simge, ikon vb. görsel ögelerden oluşan amblemler
  • Harf ve görsel ögelerin bir arada kullanıldığı amblemler

Unutulmamalıdır ki kopyalanan ya da esinlenilen logolar o ürün ya da firmaya büyük zararlar verir. Logo tasarımcıyı değil mutlaka ürün ya da firmayı yansıtmalıdır.

ÜRÜNÜNÜZÜ, KURULUŞ YA DA HİZMETİNİZİ TANITAN VE MARKA ÖZELLİĞİ TAŞIYAN SİMGENİZİ GELİN BİRLİKTE OLUŞTURALIM. FİRMANIZIN İMZASINI TAŞIYACAK LOGONUZU BİRLİKTE TASARLAYALIM.

PROJE EKİBİMİZ; VERMEK İSTEDİĞİNİZ MESAJI TASARLASIN.

SEKTÖRÜNÜZE İMZANIZI ATMANIZI SAĞLAMAK İÇİN MEDİA3M EKİBİ HERZAMAN HİZMETİNİZDEDİR.

GELİN BİRLİKTE MARKANIZIN İMZASINI ATALIM.

WhatsApp WhatsApp İletişim