Loglama 5651

Loglama 5651

5651 sayılı yasa gereği işletme ve kurumları hukuki sorumluluktan kurtarmak ve internet üzerinden gelebilecek maddi, manevi riskleri önlemek amacıyla 5651 yasasına tamamen uygun şekilde teknolojik çözümleri sizler için üretmekteyiz.

Loglama kısaca; bünyesinde çoklu personeli ya da misafirleri olan ve personellerine ya da misafirlerine işletmesinin İnternet’ini paylaştıran tüm işletmeler ve kurumların  (Okul, yurt, fabrika, hastane, üniversite vb.)  İnternet üzerinde yapılabilecek suçların önlenmesine yönelik ve ya yapılan suçların tespiti için İnternet üzerinde yapılan işlemlerin kayıtlarını kişi bilgileriyle beraber tutulmasını zorunlu kılan kanun maddesidir.

İnternet paylaşımı yapan işyerlerinin kanuna uygun bir şekilde loglama yapması gerekmektedir.

5651 Sayılı kanun gereğince;

  1. İnternete giren kişilerin IP-Mac adreslerinin(DHCP) kayıtlarının tutulması
  2. İnternete giren kişilerin SMS ile giriş gibi vb. sistemler ile tespit edilmesi
  3. Web site Filtreleme sistemlerinin aktif olarak kullanılarak engellemeye yönelik adreslerin engellenmesi
  4. Erişim kayıtlarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmek ve iki yıl süre ile saklamak.

(e) (d) bendi gereğince kaydedilen bilgileri ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini teyit eden değeri kendi sistemlerine günlük olarak kaydetmek ve bu verileri iki yıl süre ile saklamak,

  1. İşyerleri toplu internet paylaşımı yapmaları durumunda mülki idare amirliklerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Yasa kapsamında alınması gereken tüm logların merkezi bir noktaya toplanmasını ve kanuna uygun şekilde saklanmasını gereklidir.

Çalışanlarına internet erişimi sağlayan tüm kurumlar kanun kapsamında toplu kullanım sağlayıcı olarak değerlendirilir. Bu nedenle kurumlar, internet erişim kayıtlarını ve iç IP kayıtlarını tutmak veya içerik engelleme yazılımları kullanmak gibi sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür.

5651 Loglama hizmetimiz ile alınması gereken tüm logların merkezi bir noktaya toplanmasını ve kanunda belirtilen bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve oluşacak olan verinin dosya bütünlük değeri olan HASH bilgisinin zaman damgası ile saklanmasını ve gizliliğinin temin edilmesini sağlıyoruz.

5651 kanunu kapsamında log tutma yükümlülüğü olan tüm kurumsal müşterilerimiz için kendimizi sürekli yeniliyoruz.

5651 Loglama hizmetimiz, kurumunuzda internete bağlanan çalışan sayısına uygun olarak cihazlı ya da sadece lisans modeli olarak sunulmaktadır.

5651 Nolu yasa kapsamında ihtiyaç duyulan tüm kayıtları kanunun belirttiği doğrultuda güvenli bir şekilde saklanmasını sağlıyoruz.

Kanunun talep ettiği kayıtlar haricinde, ihtiyaca uygun olarak saklamak istediğiniz sistem, sunucu veya uygulama kayıtlarınızı güvenilir bir şekilde saklanmasını da sağlamaktayız. Web tabanlı yönetim sistemi sayesinde istenilen kayıtlara hızlı erişim sağlanır ve raporlanır.

5651 Nolu yasa kapsamında log saklama süresi, 6 ay ile 2 yıl arasında değişmektedir. Kurumlar en az 2 yıllık log kayıtlarını eskiye dönük olarak saklamak mecburiyetindedir.

Kamu kuruluşları ve özel sektör firmaları özellikle oteller, cafeler, hastaneler, öğrenci yurtları vb. yerler misafirlerine, çalışanlarına, müşterilerine internet hizmeti sağlıyorsa bu hizmetin güvenliğinden sorumludur. İşletmenizin internetini kullanarak içerikleri suç teşkil edebilecek web sitelerinin gezilmesi, kurum ya da şahıslara yönelik yapılan hakaret içeren yazıların yazılması gibi olaylar bir anda sizi kanunlarla karşı karşıya bırakabilir. Eğer kurumunuzda Dolpway firewall (İnternet erişiminin güvenli, sorunsuz, en önemlisi 5651 kanununa uygun bir biçimde kullanılmasını sağlayan ve bilgisayar ağınızı dış ve iç etkenlerden koruyan ağ güvenlik sistemi) yoksa sizde işlenen bu suçlara potansiyel ortaksınız demektir.

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında 2007 yılında çıkarılan bu kanun ile içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu internet kullanım sağlayıcılarının sorumlulukları düzenlenmiştir.

İnternet ortamında yani web sitelerinde, resim ve video gösterimi yapılan sitelerde yayınlanan makaleler, yazılar, yorumlar, resimler ve videolar gibi verileri internet ortamına yükleyen kişi ya da kuruluşlar İçerik Sağlayıcı olarak adlandırılır.

Erişim Sağlayıcı internet kullanımı için kablolu ya da kablosuz, adsl, fiber, gibi bağlantı hizmetlerini veren internet servis sağlayıcılardır.

Kişilere belli yerlerde örneğin cafe, yurt, hotel, kurum ya da kuruluşlarda, parklarda, plajlarda, kamplarda, işletmelerde, internet hizmeti sağlayan gerçek ya da tüzel kişiler Toplu İnternet Kullanımı Sağlayıcılarıdır.

Toplu İnternet Sağlayıcıların; internet hizmeti verilen kullanıcıların içeriği suç teşkil edebilecek web sitelerine gitmelerini önleyen sistemlerin kurulmasını, İnternet hizmeti verilen kişilerin ip adresi, mac adresi, hizmetin başlama ve bitiş zamanları, varsa kimlik bilgileri gibi bilgilerin kayıt altına alınmasını ve bu kayıtların değiştirilmediğini kanıtlayan dijital imzalamanın yapılmasından sorumludurlar.

İşletmenizde ya da kurumunuzda internet hizmeti verdiğiniz kişilerin dhcp ip adresi, mac adresi gibi loğlarının değiştirilmediğine dair elektronik olarak imzalanması işlemi Log İmzalama (Zaman Damgası) dır. Log İmzalama (Zaman Damgası) yapılmamış olan bilgilerin geçerliliği söz konusu değildir. İmzalama farklı yöntemler ile yapılabilmektedir. Bu imzalamanın Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın (TİB) belirttiği kurallara uygun olması gerekmektedir.

Zaman Damgaları belli bir verinin belirtilen bir tarihte var olduğunu kanıtlarlar. Zaman Damgası Sunucusu, zaman damgalarını imzalamak için açık anahtar teknolojisini kullanarak, verinin bütünlüğünü ve belirli bir tarihteki varlığını onaylar.

Bir sözleşmenin imzalandığı, paranın transfer edildiği, başvurunun yapıldığı vb. tarih ve saati kanıtlama ihtiyacı olan günümüz e-ticaret, e-devlet uygulamaları için hayati önem taşımaktadır. Bununla birlikte yeni bir çizim, tasarım, fotoğraf, düşünce, araştırma, formül, algoritma, kitap gibi fikri ve mülki kullanım hakkı elde edilmek istenen her türlü elektronik veri için zaman damgası alınabilir.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Zaman Damgası: Bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve / veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imzayla doğrulanan kaydı, ifade eder.

5651 Sayılı Kanun ile internet erişiminin kontrol altına alınması ve suçun önlenmesi amaçlanmaktadır. İnternet üzerinden işlenen bilişim suçlarının önlenmesi ve işlenmiş bir suç sonrasında suçlu ya da sorumlularının tespit edilerek, işlenen suçun mahiyetine göre cezalandırılmasının sağlanması temel amaçtır.

Hizmetlerimiz ile kurum yöneticilerinin mağdur olmalarının önüne geçilerek, kurumların yasal sorumluluklarını yerine getirmeleri sağlanmaktadır.

İHTİYAÇ DUYDUĞUNUZ HER DURUMDA BİZİMLE İRTİBATA GEÇEBİLİRSİNİZ.

WhatsApp WhatsApp İletişim