HTML Media 3M 2922x1644

HTML

Hiper Metin İşaretleme Dili (İngilizce Hypertext Markup Language, ks. HTML) web sayfalarını oluşturmak için kullanılan standart metin işaretleme dilidir. Dilin son sürümü HTML5’tir.

HTML 5 temel olarak 1995 te kullanılmaya başlayan HTML 2.0 a dayanmaktadır. HTML 2.0 zamanla kendi içerisinde geliştirilmiştir. Bu geliştirmeleri ilk olarak 1997 yılında HTML 3.2, 1999 yılında ise HTML 4.0 takip etmiştir. 2000 li yıllarda XHTML ve 2004 yılında ise en son sürüm HTML 5 oluşturulmuştur ve hala bu sürüm kullanılmaktadır. Günümüzde HTML 5 kullanılmaya başlandığı 2004 senesinden itibaren gelişme aşamasındadır.

HTML 5 in Özellikleri Nelerdir?

HTML 5, önceden çıkmış olan bütün HTML sürümleri ile uyumlu olarak çalışması.

Gelişmiş hata ayıklama sorunlarına sahip olması. (Önceki sürümlerde herhangi bir hatalı kodla karşılaşma durumunda sayfa ya hatalı şekilde direk yazılır, ya da sayfa yorumlaması dururdu.)

HTML 5’in yeni oluşturulmuş bir dil olmaması.

Yeni anlamsal etiketler ve yapısal öğeler bulundurması.

Mevcut API ler sayesinde web uygulamalarını geliştirmeyi daha basit kılması.

Api lerin düzgün kullanılması sayesinde hazırlanacak olan sayfada video ve ses içeriklerinin daha kolay hazırlanması.

Önceki sürümlerde bir takım eklenti ve araç ihtiyacının bu sürümde bir nebze de olsa azaltılmış olması. (Eski sürümlerde HTML nin sunduğu eklentiler ve araçlar yeterli gelmemekteydi, bu yeterliliği gidermek için başta Javascript olmak üzere diğer araçlara ve eklentilere ihtiyaç duyulmaktaydı.)

HTML, bir programlama dili olarak tanımlanamaz. Zira HTML kodlarıyla kendi başına çalışan bir program yazılamaz. Ancak bu dili yorumlayabilen programlar aracılığıyla çalışabilen programlar yazılabilir. Programlama dili denilememesinin nedeni tam olarak budur. Temel gereği yazı, görüntü, video gibi değişik verileri ve bunları içeren sayfaları birbirine basitçe bağlamak, buna ek olarak söz konusu sayfaların web tarayıcısı yazılımları tarafından düzgün olarak görüntülenmesi için gerekli kuralları belirlemektir. HTML kodunu web tarayıcıları okur, yorumlar ve görsel hale dönüştürürler, dolayısıyla aynı HTML kodunun farklı tarayıcılarda farklı sonuç vermesi olasıdır. CSS ve JavaScript ile beraber kullanıldığında HTML vasıtasıyla görsel ve dinamik web siteleri yaratılabilir.

Küçüktür ve büyüktür işaretleri arasına yazılan HTML komutları kullanılarak yazılırlar. (ör: <html>). İşaretlenen metnin başını ve sonunu belirtmek için çoğunlukla çift olarak kullanılırlar. (Örnek: <h1>Selam</h1>) ancak işaretlemek yerine metnin bir yerine bir işaret konacaksa tek olarak da kullanılabilirler (Ör: <img>).

Örnek bir HTML kodu

HTML standartları W3C tarafından belirlenmektedir. HTML, “etiket” (İngilizce: tag) ismi verilen çeşitli elemanlar kullanılarak oluşturulur. Aşağıdaki örnek bu etiketler kullanılarak yazılmıştır.

<html>

<head>

<title>örnek başlık</title>

</head>

<body>

<p style=”font-size:10px”><a href=”http://media3m.com”>Media3M</a></p>

</body>

</html>

Bu kodun ekran çıktısı ” Media3M ” yazısı şeklinde olur ve yazı media3m genel sayfasına köprü görevi görür.

1980 yılında CERN’de görevli olan Tim Berners Lee, CERN araştırmacılarının bilgilerini ve dökümanlarını birbirleriyle paylaşabilmeleri için bir sistem olması gerektiğine inanıyordu. Bu yüzden prototip olarak ENQUIRE isimli sistemi önerdi.

1989 yılına gelindiğinde internet tabanlı sistemin ilk temellerini yine aynı isim Tim Berners Lee attı. 1990 yılında HTML işaretleme dilini geliştirmesinden sonra World Wide Web(www) sistemini kurmuştur. Bu şekilde CERN’de bilgi paylaşımını kolaylaştırma amacı doğrultusunda ortaya çıkan HTML günümüzde hayatımızın vazgeçilmezi olan webin başlıca temelini oluşturmuştur.

WhatsApp WhatsApp İletişim