Görsel Tanıtım 3200x1800

GÖRSEL TANITIM

Görsel öğeler, etkili iletişim ve sunumda kritik bileşenlerdir. İmgelemenin önemi ve markalaşma, bellek hatırlama ve farkındalık ile nasıl ilişkili olduğu hafife alınamaz.

Görsel Tanıtımda Bir belge, sunum veya video olsun, ilgili bir resim kullanmak metnin tüm bölümünü değiştirebilir ve daha etkili olabilir.

Belirli hedef kitleleri eğitmek, bilgilendirmek, ikna etmek ve / veya eğlendirmek isterseniz görsel iletişim kurma pratiği yapmalısınız. Ayrıca çeşitli medya ve dijital platformlarda görünen görsel mesajları da analiz etmelisiniz.

Görüntüleri kullanarak nicel veri sunumu için en iyi uygulamalar nasıl kullanılır?

Gündelik iş yeri sunumlarına görsel tasarımın temelleri nasıl dâhil edilir?

Mesajınızı desteklemek üzere çeşitli izleyiciler için etkili ve uygun görseller nasıl seçilir? Görsel hiyerarşi ve diğer metin-resim ilişkilerini nasıl anlarsınız?

Bu sorulara cevap verebilen Görsel Tanıtımlar mükemmel sonuç verirler.

Görsel sunum, veri kümesindeki bilgileri diğerlerine görsel olarak iletmeyi ve paylaşmayı amaçlar (örneğin, ayrıntılı analiz uzmanları). Görsel sunum, geri kalan veriler arasındaki ilgili bilgiyi vurgulamalıdır. Sunumlar sıklıkla yazılı basında yapıldığından, çok az etkileşim olmasına izin veren ya da hiç olmayan etkileşim için bu özellikle önemlidir.

Sunum amacıyla, sunulacak gerçekler önceden belirlenir ve uygun sunum tekniğinin seçimi büyük ölçüde kullanıcıya bağlıdır. Amaç, analizin sonuçlarını verimli ve etkili bir şekilde iletmektir.
İlk izlenimler. İnsanlar yedi saniye veya daha kısa sürede ilk izlenimini oluştururlar bu yüzden kesinlikle bu ilk görüşü sağlamlaştırmadan önce fazla okumayacaklardır.

Bu yedi saniyede ziyaretçiniz, ürünleriniz ve hizmetlerinizle ilgili varsayımlar üzerine bir iskele inşa ediyor ne kadar iyi çalışıyorlar, işinizin ne kadar güvenilir olduğu ve sizinle ya da sizinle iş yapıp yapamayacakları konusunda bir dünya bakışı yaratarak karar verir ve bu izlenimin çoğu doğrudan görsellerden gelir.

Görsel Tanıtımlarınızı en üst düzeye çıkarmak için başka bir neden daha vardır. Oda nüfusun %65’nin görsel öğrenicilerden oluşuyor olmasıdır.

Görsel öğreniciler, ihtiyaç duydukları bilgileri, sağladığınız görsellerden, ağır metin bloklarından daha kolay elde ederler. Bu insanlarla en güçlü etkiye sahip olmak için, ürün veya hizmetlerinizi görsel olarak tanıtmanız gerekir.

WhatsApp WhatsApp İletişim