Fildişi Sahili Şantaj

Fildişi Sahili Şantaj

Sextortion, kurbandan cinsel istekte bulunmak için fiziksel olmayan zorlama biçimlerini kullanır. Sextortion, gücün kötüye kullanılmasının zorlama aracı olduğu geniş cinsel sömürü kategorisine ve ayrıca cinsel görüntülerin veya bilgilerin serbest bırakılması tehdidinin zorlama aracı olduğu cinsel sömürü kategorisine atıfta bulunur.

Web kamerası kullanımı yoluyla yapılan seks şantajında özellikle web kameralarını flört ve siber seks için kullananlar için bir endişe kaynağıdır. Bu genellikle bir siber suçlunun başka biri kılığında çekici bir kişi gibi kurbanla cinsel içerikli iletişim başlatmasını içerir (kurbanların yaklaşık %95’i erkektir). Çoğu zaman, siber suçlu kurbana, yeterince aşina oldukları bir siber seks web kamerası sitesinden bir bayanın önceden kaydedilmiş bir videosunu gösterir, ardından kurbana, videoda oyuncunun klavyede yazıyormuş gibi göründüğü noktalarda mesajlar verir.

Kurban daha sonra bir web kamerasının önünde soyunmaya ikna edilir ve ardından cinsel davranışlarda bulunması sağlanır. Video siber suçlu tarafından kaydedilir daha sonra gerçek niyetini ortaya koyan ve para veya başka hizmetler talep eden (çevrimiçi yırtıcılık durumlarında kurbanın daha açık görüntüleri gibi) ve videoyu YouTube gibi video hizmetlerine alenen yayınlamak ve aile üyelerine ve arkadaşlarına göndermekle tehdit eden mesajlar başlar. Bazen mağdura karşı sahte iddialarda bulunma tehditleri de yapılır. Bu durum web kamerası şantajı olarak bilinir.

+225 ülke kodu ile gelen bir çağrı Fildişi Sahili ülkesinden yapılıyor demektir.

Fildişi Sahili ya da resmî adı ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti (ülke ismi Fildişi Kıyısı ya da Fildişi Kıyısı Cumhuriyeti ya da Kotdivuar olarak da kullanılabilmektedir.) Afrika kıtasının batı kısmında yer alan bir ülkedir.

Ülkenin tek resmi dili Fransızcadır. Bu dilin haricinde ülke genelinde 77 farklı dil konuşulmaktadır.

Ülke genelinde İslamiyet en yaygın din konumunda olup, nüfusun %40,2’si İslami inancına göre yaşamlarını sürdürmektedir. Ülkenin en yaygın ikinci din ise %38,7 ile Hristiyanlıktır.

Yakın zamanda Afrika’nın Fildişi Sahili’ndeki iki adam, Kanadalı milletvekili Tony Clement’e internette kadın kılığında şantaj yapmaya çalışmak ve Clement’in kendileriyle açık cinsel görüntüler paylaşmasının ardından para talep etmekle suçlandı.

RCMP, Fildişi Sahili siber suçlar birimi tarafından yakın zamanda tutuklanan iki adamın Clement’in davasıyla bağlantılı olarak suçlandıklarını doğruladı.

Kasım ayında Clement, “rıza gösteren bir kadın” olduğuna inandığı kişilere müstehcen görüntüler gönderdiğini kabul ettikten sonra RCMP’den araştırma yapmasını istedi ancak daha sonra, onu 50.000 avro karşılığında gasp etmeye çalışan “yabancı aktörler” tarafından yönetilen bir çevrimiçi hesap olduğunu öğrendi.

Şüpheliler müstehcen görüntülere sahip olduktan sonra, 75.000 dolara eşdeğer 50.000 Euro talep etti ve Clement’in ödeme yapmaması halinde içeriği yayınlamakla tehdit etti.

Ülke bu şantajcıları yok etme konusunda kararlı olsa da bu işi yapmakta olan kişilerin sayıca fazla olması ve her geçen gün bu şantajcılara yenilerinin eklenmesi, cezaların yetersiz kalması suçla mücadeleyi zorlaştırmaktadır.

Pek çok insan bu tür şantaj olayına dahil oluyor çünkü bunu gerçek bir ihanet olarak görmüyorlar, bu kişileri asla tanışamayacakları çok uzaktaki bir insan olarak değerlendiriyorlar. Pek çok erkek bunu interaktif pornografi gibi görüyor; ancak olay hiçbir zaman düşündükleri gibi olmuyor.

Şantaj, bir kişiyi herhangi bir haksız çıkar veya menfaat sağlamak amacıyla, kişinin şeref ve saygınlığına zarar verecek şekilde tehdit edilmesidir.

Kişinin şeref ve saygınlığına zarar verecek nitelikte olan mahrem konuların açıklanmasını tehdit etmek ile de şantaj suçu işlenebilir.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu

  • TCK Madde 134

(1) Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.

(2) (Değişik: 2/7/2012-6352/81 Md.) Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.

Şantaj Suçu

  • TCK Madde 107

(1) Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) (Ek: 29/6/2005 – 5377/14 Md.) Kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde de birinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.

İnternet üzerinden işlenen, şantaj suçu; ağırlıklı olarak yurtdışından işlenen ve mağdurların hileyle tuzağa düşürülerek müstehcen görüntülerin kaydedilmesi metoduna dayalı bir şantaj suçudur.

Web Şantaj suçu ağırlıklı olarak Fildişi Sahili, Bulgaristan, Fas, Gana gibi ülkelerden işlenilmektedir. Bu suç türüne “Fildişi Sahili Şantajı” veya “Fildişi Şantajı” da denilmektedir. Suçun işlenişi Facebook, Instagram, IMO ve benzeri platformalar üzerinden mağdura tanışma içerikli mesaj atılmasıyla başlamaktadır. Ardından mağdura Skype üzerinden görüntülü görüşme teklif eden şantajcı, sahte bir soyunan kadın görüntüsü ile mağduru kandırmakta ve mağdurun da benzer çıplak görüntü vermesini sağlamaktadır. Bu şekilde mağdurun uygunsuz görüntüsünü elde eden şantajcı, mağdurun yakınlarına ya da iş yerine görüntüyü göndermekle tehdit edip Western Union ya da UPT gibi ödeme yöntemleriyle şantaj parası istemektedir.

Ülkemizde bu suç, internet yoluyla şantaj olarak adlandırılmaktadır. Yurt dışında skype ve facebook yoluyla işlenen bu suç ise “sexortion, webcam scam” olarak adlandırılmaktadır.

Yaygın olarak, sextortion açık ve cinsel açıdan ödün veren fotoğrafların ve diğer medyanın çevrimiçi olarak dağıtımında kendini gösterir. Örneğin, web sextortion tipik olarak, bir tarafın, bir kişinin çıplak fotoğrafı veya videosu üzerinde erişim elde ettiği veya kontrol ettiği durumlarda gerçekleşir. Daha sonra, böyle bir fotoğraf veya medyadaki mağdur daha sonra cinsel eylemler yapmak, daha fazla fotoğraf çekmek veya başka türlü yapmayı tercih etmeyecekleri diğer tatsız eylemlere katılmak için cinsiyetlendirilebilir.

Cinsiyetçilik, aynı zamanda, yüksek iktidar pozisyonlarındaki kişilerin (Örn. Devlet çalışanları, kolluk kuvvetleri ve işverenler) birisine verebilecekleri bir “şey” karşılığında cinsel iyilik uyguladıkları bir yolsuzluk biçimi olarak da sınıflandırılabilir.

İfşa, Şantaj bir resim ve videonun kaldırılması için yasal haklarınızı kullanmanız mümkündür. TCK ilgili maddeleri uyarınca Savcılık Makamına Suç Duyurusu ile başvurabilir ve yine 5651 sayılı Kanuna dayalı olarak içerik kaldırılması ve erişim engeli kararı verilmesi için talepte bulunabilirsiniz. Kişilik haklarının veya özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği iddiası ile somut olaya göre maddi ve manevi tazminat talep edebilirsiniz.

BİLİNMELİDİR Kİ ŞANTAJ YASA DIŞIDIR VE ORTADAN KALDIRILMAYI HAK EDER.

Sivil hakları ve sivil özgürlükleri tehdit eden çevrimiçi ihlallerle mücadele etmek MEDIA3M ekibinin en önemli misyonudur.

Şantajı durdurabilir, kimliğinizi koruyabilir, ifşayı önleyebilir ve şantajcıdan kurtulabilirsiniz.

Doğru çözümler ve çevrimiçi itibar stratejileri konusunda size yardımcı olabilmek için çalışıyoruz.

Ücretsiz danışmanlık hizmetimizden bize ulaşarak yararlanabilirsiniz.

Uzmanlarımız, itibarınızı düzeltmek ve uygunsuz linklerin silinmesini sağlamak için ilettiğiniz linkleri analiz edecek ve size seçenekler sunacaktır.

Talebinizi ilettiğiniz Uzmanlarımız durumunuzu gözden geçirerek fiyatlandırma, çözüm ve zaman dilimlerini hakkında size bilgi aktarımı yapacaklardır.

Şantajla mücadele, kimliğinizi korumak, ifşayı önlemek ve şantajcıdan temelli kurtulmakla ilgilidir.

Olumsuz İçerik Kaldırma Hizmeti konusunda daha fazla yazı okumak için lütfen tıklayınız.

WhatsApp WhatsApp İletişim