Denetimli Serbestlik İzinleri Uzatıldı mı

Denetimli Serbestlik İzinleri Uzatıldı mı?

Güncelleme: 30.07.2021 Son Dakika

İZİNLER UZATILDI.

Cezaevi İzinleri 30 Eylül 2021 Tarihine Uzatıldı.

İzinlerin 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatıldığına dair 30.07.2021 tarihli Adalet Bakanlığı CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ nün Resmi yazısını okumak için ilgili linke lütfen tıklayınız.

Güncelleme: 30.07.2021 Son Dakika

***************************************

Denetimli serbestlik, “Mahkemece belirtilen koşullar ve süre içinde, denetim ve denetleme planı doğrultusunda şüpheli, sanık veya hükümlünün toplumla bütünleşmesi açısından ihtiyaç duyduğu her türlü hizmet, program ve kaynakların sağlandığı toplum temelli bir uygulamayı” ifade etmektedir.

Denetimli serbestlik yasası, cezaevinde bulunan her hükümlünün doğrudan yararlanabileceği bir yasa değildir. Denetimli serbestlik uygulama koşulları suçun niteliğine, cezanın miktarına ve hükümlünün kişiliğine göre farklılık gösterir.

Denetimli serbestlik, hükümlülerin suç işlemesine neden olan davranışlarının düzeltilerek, tekrar suç işlemelerinin önlenmesi, ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlülerin takip edilmesi, madde bağımlılarının rehabilitasyonu, mağdurların uğradıkları zararın giderilmesi ve bu yolla toplumun korunmasıdır.

Denetimli serbestlik için iyi halin saptanmasına yönelik değişiklikler, 1 Ocak 2021’de uygulanmaya başlanacaktır. Hükümlünün denetimli serbestlik müdürlüğüne başvurma süresi, COVID-19 nedeniyle 5 gün yerine, 1 Ocak 2021 tarihine kadar 25 gün olarak uygulanacaktır.

5275 sayılı Kanunun Geçici 6. maddesiyle; 30.03.2020 tarihinden önce işlenen suçlar açısından ayrı bir denetimli serbestlik ve infaz sisteminin uygulanması kanunlaştırılmıştır. Buna göre Geçici 6. maddeyle 30.03.2020 tarihinden önce işlenen suçlar bakımından şu düzenlemeler getirilmiştir:

Denetimli serbestlik süresi 3 yıl olarak uygulanacaktır.

Bazı süreli hapis cezalarına mahkum olanlar cezalarının 1/2’sini infaz kurumunda çektikleri takdirde koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanacaktır.

Açık Cezaevine Ayrılma Şartları; 22/2/2017 tarihli ve 29987 sayısı ile yapılan bir yönetmelik değişikliğiyle yeniden düzenlenmiştir. Yönetmeliğe göre toplam 10 yıla kadar olan cezanın 1 ayını, 10 yıl veya 10 yıldan fazla cezanın ise 1/10’unu kapalı cezaevinde geçiren ve koşullu salıverilmesine belli bir süre kalan hükümlü açık cezaevine ayrılma hakkı kazanmaktadır.

14.04.2020 tarihinde yasalaşan 7242 sayılı Kanun ile hapis cezasının genel infaz oranı 1/2’dir. Süreli hapis cezalarına mahkûm edilmiş olanlar cezalarının 1/2’sini infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilirler.

30.03.2020 tarihinden sonra işlenen suçlarda 5275 sayılı 105/A maddesinde yer alan infaz düzenlemesi geçerli olacaktır.

Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezasının infazına karar verilen hükümlünün, koşullu salıverilme tarihine kadar;

Kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılması,
Bir konut veya bölgede denetim ve gözetim altında bulundurulması,
Belirlenen yer veya bölgelere gitmemesi,
Belirlenen programlara katılması, yükümlülüklerinden bir veya birden fazlasına tabi tutulmasına, denetimli serbestlik müdürlüğünce karar verilir. Hükümlünün risk ve ihtiyaçları dikkate alınarak yükümlülükleri değiştirilebilir.

Denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında toplum içinde denetim, takip ve iyileştirilmesine karar verilen yükümlülerin denetimli serbestliğe tâbi oldukları süre içerisinde hangi yükümlülüklere tabi tutulacakları ve uymaları gereken kurallar, adli merci tarafından verilen kararın gereği dikkate alınarak ve karar türüne göre gerektiğinde yükümlü hakkında denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından belirli araçlar da kullanılmak suretiyle yapılan değerlendirme neticesinde belirlenmektedir.

ÖNEMLİ HATIRLATMA

Açık Ceza İnfaz Kurumundan izinli olarak çıktıysanız ve bu süre içinde Denetimli Serbestliğe hak kazandıysanız hakkınızda bağlı bulunduğunuz İnfaz Hâkimliğince tahliye edilmeniz ve Denetimli Serbestliğe başvurmanız yönünde karar verilecektir.

Bu karar Açık Ceza İnfaz Kurumundan ayrılmadan önce verdiğiniz dilekçede bulunan adresinize gönderilmektedir. Bu kararın tebliğinden itibaren bağlı bulunduğunuz Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne 25 gün içinde başvurmanız gerekmektedir.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne bu süre içinde başvurmanız sizin için hayati derecede önemlidir. İlgili Müdürlük tarafından dosyanız açılacak ve 31 TEMMUZ 2020 tarihine kadar izinli olduğunuz tarafınıza bildirilecektir.

Bu sürede ilgili Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne gitmemeniz halinde haklarınızı kaybedeceğinizi unutmayınız.

Hakkında İnfaz Hakimliğince verilen bir karar olup olmadığını bağlı bulunduğunuz Adliyeden mutlaka öğreniniz. ( Unutmayınız adreste bulunamadığınızdan dolayı bu karar geri iade edilebilir.)

Cezaevinden tahliye olup, ilgili Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün takibinde olanlar; kimliklerini almak için ilgili Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne başvurmalıdır. Kuruma gidildiğinde kimliğinizi gösteren ehliyet, pasaport, evlilik cüzdanı, cezaevinden verilen izin belgesi vb. bir belge ile başvurmayı unutmayınız.

7242 sayılı Kanun ile hüküm altına alınan 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun‘un Geçici 9. Maddesi ile açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlüler, Yasanın Resmi Gazete ‘de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdiği 14/04/2020 tarihi itibariyle 31/05/2020 tarihine kadar Covid-19 iznine gönderilmiştir.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 22/05/2020 tarih ve 13588366-149-E.794 sayılı yazısı ile Covid-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen Covid-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına dair öneri doğrultusunda ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 5275 sayılı Kanun’un Geçici 9/5. Maddesi uyarınca 31 Mayıs 2020 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.

Coronavirüs tedbirleri kapsamında;

Seminer
Grup Çalışması
Bireysel Görüşme
Kolluk İmzası
Vaka Sorumlusu Görüşmesi
Kamu Yararına Çalışma

Yükümlülükleri 31 TEMMUZ 2020 tarihine kadar gerçekleştirilmeyecektir.

Adli Kontrol dışındaki tüm Denetimli Serbestlik Yükümlüleri 31 TEMMUZ 2020 tarihine kadar izinli sayılacaktır.

Güncel Bilgi: 24.07.2020

Corona izni süresinin salgının gelişimine göre uzatma yetkisi verilen Sağlık Bakanlığının görüşü ile Adalet Bakanlığınca 2 ay ara ile 3 kez uzatılabilecekti.  Mahkumlara 2 kez uzatmalı haliyle 6 aya kadar tanınan izin süresi salgının gelişimine göre bir kez daha gözden geçirildi.

Yapılan yeni değerlendirme sonucu izinler 2 Ay daha uzatılarak 30 Eylül 2020 tarihine çekildi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nca yapılan öneri doğrultusunda son kez iki ay süreyle izinlerin uzatıldı.

Adalet Bakanlığı’nca, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’na görüş soruldu. Bilim Kurulu’nun önerisi doğrultusunda izin süresi 30 Eylül 2020 tarihinde sona erdirilecek.

Bu Karar sonrası;
Seminer
Grup Çalışması
Bireysel Görüşme
Kolluk İmzası
Vaka Sorumlusu Görüşmesi
Kamu Yararına Çalışma

Yükümlülükleri 30 EYLÜL 2020 tarihine kadar gerçekleştirilmeyecektir.

Adli Kontrol dışındaki tüm Denetimli Serbestlik Yükümlüleri 30 EYLÜL 2020 tarihine kadar izinli sayılacaktır.

GÜNCEL BİLGİ 25.09.2020

Covid-19 izni 30 Eylül 2020 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatıldı.

SON DAKİKA GELİŞMESİ

Açık Cezaevi İzinleri ve Denetimli Serbestlik Yükümlüleri 01 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Hükümlüler 01 Aralık 2020 tarihine kadar izinli sayılacaktır.

Adalet Bakanlığının 25.09.2020 tarih saat 17:38 açıklaması
7242 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Hükümlüler İçin Uygulanan Covid-19 İzni ile İlgili Duyuru

7242 sayılı Kanun ile hüküm altına alınan 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun‘un Geçici 9. Maddesi ile; açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlüler, yasanın Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdiği 14/04/2020 tarihi itibariyle 31/05/2020 tarihine kadar Covid-19 iznine gönderilmiştir.

31 Mayıs 2020 tarihinde sona eren Covid-19 izin sürelerine ilişkin Sağlık Bakanlığının salgın riskinin ortadan kalkmamış olması sebebi ile Covid-19 izin sürelerinin uzatılması gerektiği şeklindeki önerileri üzerine, söz konusu yasa kapsamında Covid-19 izninden yaralanan hükümlülerin bu yasa kapsamındaki izin sürelerinin ilk önce 31 Mayıs 2020 tarihinden itibaren iki (2) ay süre ile daha sonra 31 Temmuz 2020 itibaren iki (2) ay süre ile uzatılmasına karar verilerek kamuoyuna duyurulmuştur.

Covid-19 iznine ilişkin sürelerin 30/09/2020 tarihinde sona erecek olması dolayısıyla, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün 25/09/2020 tarih ve 13588366-149-E-1540 sayılı yazısı ile Covid-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen Covid-19 izin sürelerinin iki (2)  ay süre ile uzatılmasına dair önerisi doğrultusunda ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 5275 sayılı Kanun’un Geçici 9/5. Maddesi uyarınca 30 Eylül 2020 tarihinden itibaren iki (2) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

WhatsApp WhatsApp İletişim