BASIN DANIŞMANLIĞI 990x556

BASIN DANIŞMANLIĞI

BASIN DANIŞMANI , pozitif basın kapsamı elde etmek için işletmeler veya siyasi adaylar tarafından işe alınan bir pazarlama temsilcisi veya halkla ilişkiler yöneticisidir. Medya danışmanları genellikle bir işletmenin, örgütün veya bireyin olumlu başarılarını vurgulamak için basın bültenleri hazırlar. Politikada, medya danışmanları seçmenlerin kafasında arzulanan bir imajı yerleştirmek için reklam kampanyaları oluşturur.

Böylelikle şirketler medya, teknoloji ve eğlence uygulamalarına sahip olurlar. Basın Danışmanları, operasyonel verimliliği , marka stratejisini, dijital medya stratejilerini ve iş teknolojisini güçlendirmek gibi sektörün karşılaştığı sorunları ele alır ve çözümler üretirler.

BASIN DANIŞMANLARI medya ajansı ilişkilerini yönetmeleri için şirketler tarafından tercih edilmektedirler.

Bir şirketin haberi yapıldığında, kasıtlı olsun veya olmasın, muhtemelen medya tarafından yapılacak bir röportaj için sizinle iletişime geçilecektir. Bununla doğrudan veya dolaylı olarak ilgilenmek, Basın Danışmanlarının  işidir.

Ölçeğin öbür ucunda, halkla ilişkiler profesyonelinin medya ile iyi ilişkilerini sürdürme görevi de vardır, böylece gerektiğinde basın bültenleri ve diğer medya materyalleri ile birlikte istenen tüm yayınlarda toplanmış olur.

Yeniden başlamak veya yeniden markalaşmak isteyen şirketler bile, halkın yeni markalarını kabul etmesini sağlamak için bir PR profesyonelinin hizmetlerini kullanır.

Bu kadar çok çeşitli görevler ve çok sayıda kurumsal imaj oluşturma sürecine dâhil olmak, Basın Danışmanlarının  çeşitli becerilerin yanı sıra, yüksek bir enerji seviyesine sahip olmasının da gerektirir. Ayrıca, güçlü bir çalışma etiğine ve projeleri zamanında tamamlama taahhüdüne de ihtiyaçları vardır.

Bir Basın Danışmanı uzmanı, ister bir şirket ile isterse de serbest olarak çalışsın, terfi ettirdiği şirketlerin itibarını ellerinde tuttuğu asla unutulmamalıdır. Uzmanlar yükümlülüklerini yerine getirmiyorlarsa, tüm işler ve şirket bundan zarar görebilir, bu yüzden basın danışmanlığının yüksek sorumluluk gerektiren bir iş olduğu asla unutulmamalıdır.

WhatsApp WhatsApp İletişim